2009-07-01

Förvärvet av eQ Bank slutfört

Som tidigare meddelats har Nordnet Bank AB tecknat avtal med Straumur Burdaras Investment Bank hf, om att förvärva 100 procent av aktierna i eQ Bank (eQ) mot kontantbetalning av köpeskilling om cirka 400 miljoner kronor. Affären har godkänts av samtliga berörda myndigheter och Nordnet Bank AB har i dag slutfört förvärvet och tillträtt som ägare.

– Genom förvärvet kompletteras Nordnets verksamhet, bolagets nordiska position stärks samt kundbasen i Finland ökar. Jag tror starkt på potentialen på den finska sparmarknaden och genom förvärvet stärker vi avsevärt vår position på denna växande marknad, liksom i hela Norden, säger Nordnets vd Carl-Viggo Östlund.

eQ, som är Finlands största internetmäklare, har cirka 57 000 kunder och är verksamma inom tre affärsområden; värdepappershandel, kapitalförvaltning samt corporate finance. Nordnet har i dag även tecknat ett Letter of Intent om att sälja corporate finance- verksamheten som bedrivs under namnet Advium till ledningen för den verksamheten.

Pekka Virtanen tidigare vice VD, har som tidigare meddelats utsetts till ny VD för eQ. Det tillsätts en ny styrelse bestående av: Carl-Viggo Östlund, ordförande, Bengt Baron, Petteri Walldén och Pekka Virtanen.

Filer