2013-04-04

Full gass i aksjefond, men ligger unna Norge

Det spås en snarlig korreksjon i aksjemarkedet, men fondssparerne skvetter ikke av den grunn. Det er full gass inn i aksjefond, men olje- og gassrike Norgefond ligger fondssparerne unna, viser statistikk fra Nordnet. 


Fra flere hold spås det en korreksjon i aksjemarkedet i nær fremtid. Samtidig som de private aksjesparerne i Nordnet har trukket i bremsen og solgt seg ut av aksjer, har fondssparerne fortsatt å tanke opp med aksjefond i mars. Aksjefond utgjorde hele 80 prosent av alle fondskjøp. Totalt ble det nettokjøpt fond for 50 millioner kroner.

 Fondssparere er tradisjonelt mindre skvetne og mer langsiktige med sparingen sin enn de som sparer i enkeltaksjer. Vi ser også at det fremdeles er store andeler rentefond i fondssparernes porteføljer og en del av disse rentefondene byttes nå ut med aksjefond. Til tross for mulig korreksjon på kort sikt, er sparerne altså mer optimistiske på lengre sikt, sier spareøkonom i Nordnet, Sissel Olsvik Vammervold.

Statistikken viser at det er fond med nedslagsfelt utenfor Norges grenser som var mest populært å kjøpe i mars måned, hovedsakelig globale fond.

 På grunn av spekulasjonene rundt en korreksjon i markedet, vet sparerne av erfaring at svingningene på Oslo Børs er større enn i mange andre markeder og at nedsiden i norske fond blir større enn i globale fond ved en eventuell korreksjon. Derfor valgte mange heller å kjøpe noen andeler i bredere globale fond sist måned, påpeker Vammervold.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1 ODIN Sverige 1 Fidelity Thailand
2 DNB Obligasjon I 2 Alfred Berg Høyrente
3 KLP Aksje Global Indeks IV 3 Franklin European Sm-Mid Cap Growth
4 Danske Global Em. Markets Small Cap 4 Sparinvest High Yield Value Bonds
5 Franklin Biotech Discovery Fund 5 Handelsbanken Norden Selektiv
6 Allianz Thailand Equity 6 Skagen Høyrente
7 Holberg Likviditet 7 Delphi Norge
8 Warren Wicklund Utbytte 8 KLP Pensjon II
9 Landkreditt Høyrente 9 Arctic High Return Class A
10 Danske Global Emerging Markets 10 ODIN Finland

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 53.000 kunder i Norge for mars måned.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Nordnet Norge,

Tlf dir: 47 23 33 30 12, Mob: 47 907 82 282,
sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 445,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.