2013-01-02

Gjensidige på salgstoppen på flat og volumfattig desemberbørs.

Private aksjesparere lastet ut Gjensidige aksjer for over 50 millioner på en flat og volumfattig desemberbørs. 


Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs for bare 101 milliarder i desember. Dette var den laveste månedsomsetningen i hele 2012, og den laveste omsetningen for en enkeltmåned siden mai 2004. Privatpersoner hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken gjorde 233.610 transaksjoner og omsatte aksjer for 7,3 milliarder i desember. Dette tilsvarer 7,2 prosent av volumet på børsen og 9,4 prosent av transaksjonene.

– Desember ble den måneden i 2012 med lavest omsetning. Hovedårsaken til dette er at det bare var 17 handelsdager i desember og at aktiviteten i markedet dør helt ut i romjulen. I første halvdel av desember var det faktisk litt trykk i markedet. Blant privatpersoner på børs var antallet handler opp mellom 20 og 30 prosent i første halvdel av desember sammenlignet med foregående måneder, sier daglig leder i Nordnet Bank, Anders Skar.

De private aksjesparerne benyttet desember til å selge mer aksjer enn de kjøpte. Totalt nettosolgte privatkunder hos de rene nettmeglerne aksjer for 55 millioner kroner.

– De private aksjesparerne og investorene fortsetter å sitte stille i båten. Det nedsalget vi så i desember bærer preg av skattemessig og taktiske disponeringer i forbindelse med årsskiftet, sier daglig leder i Nordnet Bank, Anders Skar.

Aksjen som ble solgt mest i desember var Gjensidige foran Norsk Hydro og Morpol. De mest kjøpte aksjene i desember var Seadrill, Northland Resources og RCL.

– Hovedforklaringen til nedsalget i Gjensidige er at bindingsperioden og tildelingen av bonusaksjer for de som var med i emisjonen gikk ut. Det var nok en del som egentlig hadde ønsket å selge tidligere men som har sittet og ventet, mens andre valgte å sikre gevinst etter siste tildeling av bonusaksjer, sier Anders Skar.

De mest handlede aksjene i desember var REC, Songa Offshore, Northland Resources, PGS, Aker Solutions, Yara, DNO, Marine Harvest, Statoil og Norsk Hydro.


De mest kjøpte aksjene i desember var Seadrill, Xact Derivat Bull, Northland Resources, RCL, Storebrand, Fred. Olsen Energy, Yara, Panoro Energy, Dolphin Group og Aker Solutions.


De mest solgte aksjene i desember var Gjensidige, Xact Derivat Bear, Norsk Hydro, Morpol, Orkla, DNO, Subsea 7, PGS, Statoil og Norwegian. 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs. NB! Saxo Privatbank er ekskludert fra statistikken fra juni på grunn av liten omsetning.)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken Nettokjøp*
Des. 11 3 303 488 5,04 % 2,74 % 1,32 % -292
Jan. 12 4 002 834 5,24 % 2,95 % 1,38 % 566
Feb. 12 4 670 294 5,21 % 2,55 % 1,34 % -367
Mars 12 4 283 174 4,99 % 2,41 % 1,24 % 153
April 12 3 224 394 4,11 % 1,97 % 0,99 % 606
Mai 12 3 934 166 4,01 % 2,03 % 0,89 % 230
Juni 12 3 693 288 4,04 % 2,19 % 0,82 % -735
Juli 12 3 320 198 4,46 % 2,28 % 1,08 % -455
Aug. 12 3 003 148 4,59 % 2,51 % 1,18 % -119
Sept. 12 3 209 180 4,26 % 2,28 % 1,12 % -97
Okt. 12 3 440 296 3,99 % 1,95 % 0,87 % 11
Nov. 12 3 233 754 4,45 % 2,42 % 1,08 % 112
Des. 12 2 495 848 5,18 % 2,83 % 1,35 % -55
OMSETNING: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken
Des. 11 163 822 060 4,48 % 2,60 % 0,84 %
Jan. 12 207 477 400 4,38 % 2,96 % 0,95 %
Feb. 12 234 009 420 4,50 % 2,59 % 0,98 %
Mars 12 218 308 300 4,56 % 2,31 % 0,80 %
April 12 161 437 750 3,79 % 1,91 % 0,72 %
Mai 12 185 084 320 3,36 % 2,04 % 0,61 %
Juni 12 196 832 830 3,32 % 2,08 % 0,50 %
Juli 12 132 791 090 4,20 % 2,58 % 0,85 %
Aug. 12 123 937 420 3,97 % 2,64 % 0,93 %
Sept. 12 150 478 650 3,45 % 2,19 % 0,77 %
Okt. 12 145 949 870 3,52 % 1,94 % 0,63 %
Nov. 12 132 224 170 3,42 % 2,36 % 0,72 %
Des. 12 101 146 520 3,72 % 2,64 % 0,85 %

*Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i des.

Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
Aksje Trans. Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 REC   29 684 Gjensidige   -50 335 514 Seadrill   33 230 451
2 Songa Offshore   9 899 Xact Derivat Bear   -47 983 602 Xact Derivat Bull   24 085 250
3 Northland Resources   9 827 Norsk Hydro   -33 511 938 Northland Resources   21 762 665
4 PGS   9 563 Morpol   -30 685 724 RCL   14 750 554
5 Aker Solutions   8 167 Orkla   -29 759 964 Storebrand   13 121 676
6 Yara   8 014 DNO   -29 662 859 Fred. Olsen Energy   12 956 178
7 DNO   7 526 Subsea 7   -25 561 414 Yara   10 246 573
8 Marine Harvest   7 487 PGS   -17 553 756 Panoro Energy   8 991 767
9 Statoil   6 758 Statoil   -16 776 475 Dolphin Group   8 319 020
10 Norsk Hydro   6 580 Norwegian   -13 079 859 Aker Solutions   7 424 622

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds og Skandiabankens kunder.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 436 000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.