2022-01-06

God årsavslutning for traderne

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private heltids handlerne. De såkalte «daytraderne». Desember måned ble preget av enkelthendelser som alltid er positivt for tradere.

Aktive kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 8,6milliarder kroner i desember. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 3300 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 8,6 milliarder sto aksjer for 8 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på 600 millioner kroner.

Den mest handlede aksjen var Nordic Semiconductor som ble omsatt for over 188 millioner kroner i løpet av desember måned. Man ser også en sterk trend i både Fingerprint Cards og Yara International som har blitt handlet for henholdsvis 115 millioner og 108 millioner kroner.

  • Nordic Semiconductor er også et selskap som virkelig har hatt medvind i 2021. Selskapet har doblet sin markedsverdi grunnet verdens stadige etterspørsel etter chip og mikrobrikker. 2021 gikk aksjen fra å ha norske investorer til også at de utenlandske investorene tredde inn på aksjonærlisten, dette har ført til en fantastisk kursutvikling.
  • Det har sjeldent vært Yara som traderne har kastet seg over, men desember så har det vært en av de mest handlede aksjene. Høye gjødselpriser, kombinert med høye gasspriser har ført til en interessant kombinasjon for Yara og sendt aksjen både opp og ned gjennom desembermåneden. Dette har nok vært en perfekt kombinasjon for tradere, Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

Desember måned er normalt en god måned i aksjemarkedet. 2021 er heller intet unntak. Selv om måneden startet litt ruglete, med ulike makrofaktorer som utsikter til rentehevning, dårlige inflasjonstall både i Norge og internasjonalt- ender de toneangivende indeksene opp mellom 1-3 prosent for desember måned. Man ser allerede at investorene har brukt desember måned til å posisjonere seg over i de sektorene som er predikert å dra nytte av makroklimaet vi er vitne til. Da tenker man råvarerelaterte aksjer og ikke minst finansaksjer. Med utsikter mot en fortsatt høy inflasjon i tillegg til at verdens sentralbanker varsler om flere rentehevninger gjennom året er det naturlig at man ser til bransjer som vil profitere på dette. Spørsmålet alle stiller seg nå er om økonomien vil tåle miksen av høy inflasjon, økte renter og en eventuelt lavere vekst. Per i dag har vi også en fortsatt økende frykt for omikron viruset som har ført til helt eller delvis stengte nasjoner. Fortsetter dette lengre enn hva markedet forventer i 2022 vil dette få konsekvenser for den økonomiske veksten og ikke minst for aksjemarkedet.

Selv om det økonomiske bakteppet er usikkert når vi går inn i et nytt år, kan de norske investorene kanskje bli mer positive enn sine konkurrenter. Vi har i Norge store råvarerelaterte selskaper som vil kunne dra nytte av økt inflasjon og eventuelle rentehevninger.

  • I tillegg til Nordic Semicondutor og Yara International ser man en stor aktivitet i Fingerprint AB. Etter en fantastisk start på året, som toppet ut på en oppgang på 120 prosent i mai, har selskapet falt mye. Allikevel er aksjen likvid og nyhets-drevet. Dette fører til store svingninger intradag og gjør aksje til en yndet trading-favoritt, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.
Instrument Handel i kroner
Grand total 8 623 294 734
SE0012673267 | Evolution AB 1 888 694 658
NO0010096985 | EQUINOR 724 664 178
NO0010112675 | REC SILICON 361 209 983
NO0005052605 | NORSK HYDRO 237 274 464
NO0010345853 | AKER BP 219 342 911
NO0010715139 | SCATEC ASA 203 490 160
NO0003055501 | NORDIC SEMICONDUCTOR 188 930 151
SE0008374250 | Fingerprint Cards AB ser. B 115 493 003
NO0010208051 | YARA INTERNATIONAL 108 421 116
SE0010441584 | Calliditas Therapeutics AB 105 963 724

 

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.