2013-08-16

Göteborgsportföljen krossar Stockholmsbörsen

En undersökning genomförd av internetbanken Nordnet visar att de 23 aktierna i börsbolagen från Göteborg utvecklats markant starkare än Stockholmsbörsen. Nordnets Göteborgsportfölj överpresterar även mot Nordnets Folkaktieportfölj under samtliga mätperioder. Förklaringen är en stark aktieutveckling för AB Volvo och SKF tillsammans med de många kursraketerna bland de mindre bolagen. 


Sedan 2003 har Nordnets Göteborgsportfölj en total avkastning om 363 procent att jämföra med Folkaktieportföljens 264 procent och OMXS30-index 267 procent. Under kortare mätperioder är skillnaden till och med större.

 Sett till aktieavkastning får Göteborg helt berättigat kalla sig Sveriges framsida. Oavsett mätperiod sedan 2003 har Göteborgsportföljen krossat avkastningen för såväl Folkaktieportföljen som alla relevanta index för Stockholmsbörsen, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank.

Enligt undersökningen hade den som investerat 100 000 kronor år 2003, fördelat i lika stora delar i varje göteborgsaktie, idag haft en portfölj värd 463 000 kronor. Den som istället investerat samma summa i de tio mest ägda bolagen i Sverige hade fått nöjda dig med en portfölj värd 367 000 kronor.

 Förklaringen till Göteborgsportföljens starka utveckling finns i de många kursraketerna. Aktierna i Wallenstam, Vitrolife, Bilia, Semcon, Volvo och Fingerprint Cards har alla haft en utveckling som slagit det mesta på börsen de senaste 10 åren, säger Günther Mårder.

Men det finns också riktiga sänken bland Göteborgsbolagen. Sedan 2008 har nästan hälften av aktierna i Nordnets Göteborgsportfölj haft en negativ totalavkastning. Trots detta har den totala portföljen under denna period stigit med 103 procent.

Likaviktade portföljer* & Index Från 2003 Från 2008 Från 2010 Från 2012
Nordnets Göteborgsportfölj 363% 103% 205% 156%
Nordnets Folkaktieportfölj 264% 36% 64% 46%
OMXS30 GI 267% 45% 52% 38%
Värdeviktade portföljer** & Index Från 2003 Från 2008 Från 2010 Från 2012
Nordnets Göteborgsportfölj 471% 63% 98% 55%
Nordnets Folkaktieportfölj 275% 31% 60% 43%
OMXS30 GI 267% 45% 52% 38%

* Portföljen har lika stor andel av alla aktier, oavsett storlek. Här väger varje enskild aktie 1/23-del av totala portföljen.

** Portföljen har aktier i varje enskilt bolag i förhållande till bolagets börsvärde.

För ytterligare information, kontakta:
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
Blogg: http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/ 
Email: gunther.marder@nordnet.se

Nordnet is a Nordic online bank with about 467,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.