2020-10-04

Grønne fond på kjøpstoppen

Mens teknologifond har vært de aktive Nordnetkundenes fondsfavoritt i flere år, får de nå konkurranse fra grønne fond som investerer i fornybar-sektoren.

Verdens børser korrigerte ned i september, etter kraftig oppgang siden bunnen i slutten av mars. Verdensindeksen falt med knappe 4 % i september, hvorav amerikanske teknologiaksjer bidro mest til nedgangen. Hittil i år er Verdensindeksen omtrent i 0, målt i lokal valuta. Oslo Børs endte måneden så vidt i minus, med knapt 1 % fall, og er ned rundt 8 % så langt i år.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 233 millioner kroner i september. Aksjefond ble nettokjøpt for 309 millioner kroner. Rentefond ble nettosolgt for 78 millioner og kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 2 millioner.

Grønne fond med kanonavkastning

3 av de 10 mest kjøpte fondene i september er grønne fond. Handelsbanken Bærekraftig Energi og Storebrand Fornybar Energi er to av disse fondene, som begge investerer i spesielt bærekraftige og grønne selskaper innenfor for eksempel solkraft, vindkraft, hydrogen og vannkraft.  

– Begge disse fondene har nytt godt av reprisingen av fornybar-sektoren i år. Handelsbanken Bærekraftig Energi har hatt en oppgang på utrolige 67 % hittil i år. Storebrand Fornybar Energi ble først etablert som et aksjefond i slutten av juni. Siden da har fondsforvalter Philip Ripman levert en avkastning på hele 50 %, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet, og legger til: – Dette høres fantastisk ut, men avkastningen er omtrent den samme som for S&P Global Clean Energy, som er referanseindeksen som Morningstar benytter for fondet.

Det siste grønne fondet på topplisten er gjengangeren DNB Grønt Norden. Fondet har gitt en avkastning på 25 % hittil i år, som er 7 prosentpoeng foran Norden-indeksen.

– Forvalter Øyvind Fjell gjestet Pengepodden for en måneds tid siden. Der uttalte han blant annet at han ikke fryktet en boble i grønne aksjer, og han ytret stor tro på de norske fornybar-selskapene Quantafuel og NEL, forteller Sættem.

Nordnets nye indeksfond på topplisten

1. september lanserte Nordnet 4 nye indeksfond: Nordnet Indeksfond Global, USA, Europa og Emerging Markets. Alle 4 fondene er på 10 på topp-listen over mest kjøpte fond i september.

– Dette er som forventet. Indeksfond fra andre forvaltere har vært netto solgt de siste månedene som følge av Nordnets nye prismodell for fond, og en del kunder velger å bytte til Nordnets egne indeksfond for få lavere kostnader, kommenterer spareøkonomen.  

High yield-rentefond på salgstoppen

3 av de 10 mest solgte fondene i september er high yield-rentefond. Dette er fond som investerer i selskapsobligasjoner med lav kredittrating.

– High yield- fondene fikk seg en skikkelig smell i mars, da conronaviruset herjet som verst. På en måned falt de norske høyrisiko-rentefondene med om lag 20 %, et fall som var omtrent like stort som norske aksjefond. En del kunder som eide disse fondene var nok ikke klar over den relativt høye risikoen. Nå begynner de fleste av de norske high yield-fondene å nærme seg 0 i avkastning hittil i år, og noen kunder velger nok derfor å selge seg ut, avslutter Sættem.  

 

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I SEPTEMBER:

NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
TIN NY TEKNIK
MSDW INVF US GROWTH FUND
NORDNET INDEKSFOND EMERGING MARKETS
STOREBRAND FORNYBAR ENERGI
NORDNET INDEKSFOND USA NOK
DNB GRØNT NORDEN 
NORDNET INDEKSFOND EUROPA
FIRST NORDEN FOKUS

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I SEPTEMBER:

NORDNET INDEKSFOND NORGE
KLP KORT STAT
KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER II 
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY 
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V 
HOLBERG KREDITT 
DNB TEKNOLOGI
FONDSFINANS KREDITT
DNB HIGH YIELD 
STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR

 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.sewww.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.