2011-09-16

Halvdelen af danskerne tror gældskrisen giver dem dårligere økonomi

Nordnet har gennemført en undersøgelse af danskernes oplevelse af gældskrisen, og hvordan de tror, krisen vil påvirke deres egen privatøkonomi.


Nordnets undersøgelse viser blandt andet at:

47% af danskerne tror, at gældskrisen vil påvirke deres privatøkonomi negativt mod 26% i juni.

7% af danskerne mener, at der kun skal en rentestigning på 1,1-1,5% til, før deres livsstil vil blive påvirket negativt.

Det første, som man ville skære ned på ved en rentestigning, er restaurantbesøg og byture (18%) samt rejser (14%)

16% tror at gældskrisen vil få deres bank til at hæve gebyrerne, og 20% tror at deres lån vil blive dyrere.

Undersøgelsen viser at antallet af danskere, som slet ikke tror at gældskrisen vil påvirke deres privatøkonomi, er faldet fra 48% til 33%. Andelen som har en positiv indstilling er steget fra 2-4%.

De mest ubekymrede finder vi i aldersintervallet fra 15-22, hvor kun 28% tror det vil påvirke deres økonomi negativt. I de øvrige aldersintervaller ligger andelen, som regner med at blive påvirket på omkring halvdelen, dog med den højeste andel blandt de 36-55 årige (51%).

  Økonomien har fyldt meget i mediedækningen i den seneste tid, såvel når det gælder valgkampen som gældskrisen. Det er ikke mærkeligt at danskerne er bekymrede, og heller ikke at det især gælder aldersgrupperne over 22 år. Det er denne gruppe som er størst eksponerede for såvel fald i boligmarkedet som aktiemarkedet, det sidste ikke mindst i kraft af deres pensionsopsparing, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark.

Renterne er lige nu rekordlave, men for 7% af danskerne vil en stigning på 1,1-1,5% påvirke deres livsstil, og i givet fald ville 14% som det første droppe rejserne og 18% restaurantbesøg og byture. Den aldersgruppe som ville blive hårdest ramt af en sådan rentestigning er 23-35 år (11%).

  Den nærmeste fremtid vil vi næppe se nogen dramatiske rentestigninger. De ekstra penge i tegnebogen, som det giver, kan sammen med den lavere vurderede børs, være en udmærket anledning til at begynde at spare langsigtet op i aktier eller investeringsbeviser, siger Max Gandrup.

I juni troede 14% af danskerne at gældskrisen ikke ville påvirke deres bank. Det tal faldt radikalt i løbet af sommeren til 7%. 20% tror at de vil komme til at betale højere renter for sine lån, og 18% tror, at det vil blive sværere at få lån. Desuden tror 19% at bankerne vil hæve sine gebyrer. 2% tror at deres bank risikerer at gå konkurs.

  En stor del af danskerne tror at deres bank på den eller anden måde vil blive ramt af krisen, og mange af dem regner med selv at skulle betale regningen. Enten i form af højere renter eller gebyrer, siger Max Gandrup.

Undersøgelsen er gennemført i juni 2011 og sidst i august 2011 i samarbejde med undersøgelsesfirmaet CINT. Undersøgelsen er statistisk valideret med 1000 interviewede personer.

For yderligere information, kontakt:
Max Gandrup, landechef for Nordnet Danmark
Telefon: +45 24 29 15 00 eller +46 709890071
E-mail: max.gandrup@nordnet.dk

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 384,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se,  www.nordnet.no, www.nordnet.dk, and www.nordnet.fi.

Filer