2017-05-03

Handel i børsnoterte produkter uten kurtasje med Nordnet Markets

Som første bank i Norge lanserer Nordnet i dag handel i et bredt utvalg av børsnoterte produkter som kan handles uten kurtasje. Igjennom Nordnet Markets kan sparere, investorer og tradere handle sertifikater og mini-futures med aksjer, indekser og råvarer som underliggende. 

– Vi har over en lengre periode sett at interessen for handel med børsnoterte produkter er økende. Den økte populariteten har hovedsakelig vært drevet av kunder med høy risikovilje, men også langsiktige investorer og sparere begynner å få øynene opp for de mulighetene som ligger i disse produktene, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge.

 En mer langsiktig investor vil kanskje velge å investere i et Bull eller Bear produkt uten gearing, eller kjøpe et bear-produkt for å sikre porteføljen i tider med børsfall, mens en mer avansert investor eller trader kan være interessert i produkter med ekstremt høy risiko, for eksempel et råvaresertifikat med 10 ganger gearing, fortsetter Skar.

Nordnet Markets vil ved lansering inneholde sertifikat på de mest populære børsnoterte produktene i Norden – den tyske aksjeindeksen DAX og den svenske indeksen OMXS30. I løpet av et par dager kommer produkter som gir eksponering mot den norske OBX-indeksen, finske OMXH25 og danske OMXC25.

I løpet av våren skjer en løpende utrulling av sertifikat og mini-futures med flere indekser, aksjer og råvarer som underliggende. Totalt skal det børsnoteres 6.000 – 8.000 produkter via Nordnet Markets, med ca 500 forskjellige underliggende aktivum. Enkelte produkter vil ha innebygd gearing, og vil kunne gi en eksponering på opptil 15 ganger utviklingen i underliggende instrument.

De børsnoterte produktene på Nordnet Markets tilbys Nordnets kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland i lokal valuta. Produktene emitteres av Nordea og handles på Oslo Børs, samt NASDAQ i Stockholm, København og Helsingfors.

– Med Nordnet Markets vil vi gjøre handel med børsnoterte produkter enklere, billigere og mer lønnsomt. Vi setter vårt eget navn på produktene, tilbyr disse uten kurtasje til våre kunder, og jobber sammen med Nordea, Oslo Børs og Nasdaq som partnere, sier Anders Skar.

 Velkommen til Oslo Børs! Med Nordnet Markets vil børsnoterte produkter nå frem til enda flere investorer. Vi har sett en stigende interesse for handel i børsnoterte produkter de siste årene. Nå kan investorer velge i et enda bredere vareutvalg på Oslo Børs, og det tror vi kommer til å skape enda større interesse, sier Jesper von Zweigbergk, ansvarlig for derivatprodukter på Oslo Børs.

Les mer i blogginnlegg fra Anders Skar her.
Ta en nærmere titt på produktsidene på nordnet.no
her

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge, tel. 959 222 77
E-mail: anders.skar@nordnet.no

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.