2017-03-01

Handelsrekord hos Nordnet i februari

Under februari gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 288 566 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 114 428 avslut i snitt per börsdag, vilket är det högsta antalet någonsin för en månad.  

– Våra nordiska kunder slår handelsrekord i februari räknat i antalet avslut i snitt per börsdag. Den största förklaringen är den höga aktiviteten bland de norska spararna. Vår norska verksamhet går väldigt bra, och vi har fått många nya både privatsparare och tradingkunder. Under februari är det framför allt spelbolaget Funcom, som precis lanserat nya spelet Conan Exiles, som har tilldragit sig spararnas intresse. Aktien kan nästan sägas vara Norges motsvarighet till Fingerprint – ett bolag som får stor uppmärksamhet i media, en mycket volatil aktie och ett stort intresse från privatspararna, säger Håkan Nyberg, vd på Nordnet.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

Februari Februari Förändring Januari Förändring
2017 2016 ett år 2017 en månad
Antal avslut
Sverige 1 196 370 1 134 098 5,5% 1 155 780 3,5%
Norge 411 363 258 260 59,3% 404 626 1,7%
Danmark 352 516 406 597 -13,3% 375 221 -6,1%
Finland 328 317 350 387 -6,3% 326 784 0,5%
Totalt 2 288 566 2 149 342 6,5% 2 262 411 1,2%
Snitt per börsdag 114 428 102 350 11,8% 110 362 3,7%
Omsatt handelsbelopp
cash market (MSEK)*
70 697 76 093 -7,1% 69 147 2,2%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:

Håkan Nyberg, vd
hakan.nyberg@nordnet.se, 0703 970 904                                                  

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.