2018-11-01

Handelsrekord hos Nordnet i oktober

Under oktober gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 838 053 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 123 394 avslut i snitt per börsdag. Antalet är det högsta någonsin för en enskild månad i Nordnets historia. Det tidigare rekordet ligger på knappt 2,6 miljoner affärer och kommer från oktober 2017.

 De nordiska börserna har under oktober präglats av kraftiga nedgångar och hög volatilitet. Privatspararna har inte betraktat den dramatiska utvecklingen från läktarplats, utan tvärtom i stor grad sett över sina placeringar. Aktiviteten är rekordhög – många investerare har tagit hem vinster och sålt av sina innehav, medan andra sett fyndlägen på aktier som är mycket billigare än tidigare, säger Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet. 

– Svängningarna under månaden har varit exceptionella, och responsen på många kvartalsrapporter har varit nedgångar på över 10 procent. Marknaden har varit allmänt nervös, och för traders som handlar på kort sikt har oktober 2018 erbjudit fantastiska möjligheter att tjäna mycket pengar, säger Anders Danielsson. 

Samtliga nordiska börser backade under månaden. Sämst i klassen blev Finland med en utveckling på minus 9 procent. Oslobörsen klarade sig bäst och stannade på minus 5 procent, medan Sverige och Danmark landade däremellan med nedgångar på runt 8 procent. 

– Privatspararna är delade i synen på om den trista utvecklingen i oktober är en tillfällig sättning eller början på ett bredare börsfall. Pessimisterna pekar på stigande räntor och att vi är sent i cykeln på en högkonjunktur, medan optimisterna lyfter fram global tillväxt, låg arbetslöshet och en helt okej rapportperiod som indikatorer på att vi får se en bra avslutning på börsåret, säger Anders Danielsson. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

Oktober Oktober Förändring September Förändring
2018 2017 ett år 2018 en månad
Antal avslut
Sverige 1 458 742 1 423 092 2,5% 1 118 768 30,4%
Norge 467 282 381 781 22,4% 358 237 30,4%
Danmark 422 517 386 522 9,3% 318 160 32,8%
Finland 489 512 401 961 21,8% 307 850 59,0%
Totalt 2 838 053 2 593 356 9,4% 2 103 015 35,0%
Snitt per börsdag 123 394 117 880 4,7% 105 151 17,3%
Omsatt handelsbelopp (MSEK)* 83 961 75 452 11,3% 60 596 38,6%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.