2022-12-23

Här är spararnas favoriter 2022

Utdelningsaktier, råvaror, globalfonder och USA. De har varit spararnas recept för att ta sig igenom det dystra 2022 helskinnade. Här är spararnas favoriter under börsåret.

Aktier

Investor och SBB har turats om att månad efter månad under året vara den mest nettoköpta aktien.

– Många sparare har trots börsoron fortsatt att köpa på i befintliga innehav som man ser på långsiktigt. Utdelningsstrategin gjorde något av en comeback 2022, ett år då lönsamhet och stabilitet generellt premierades. I övrigt kan vi bland annat se att förtroendet för Ilija Batljans SBB fortfarande är skyhögt bland privatspararna, samtidigt som SSAB storköptes under årets första halva, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

De fem mest nettoköpta aktierna hos Nordnet Sverige 2022:

 • Investor
 • SBB
 • SSAB
 • Nibe
 • Volvo
 • Fonder

  På fondsidan har framför allt global- och USA-fonder lockat.

  – USA ligger före exempelvis Europa vad gäller inflationsbekämpning och räntehöjningar, men framför allt har den starka dollarn hjälpt till att stötta upp fondernas utveckling ur svenska fondsparares perspektiv. Och man ska komma ihåg att globalfonder består av upp emot 70 procent USA. Även tillväxtmarknadsfonder har varit populära, säger Frida Bratt.

  De fem mest nettoköpta fonderna hos Nordnet Sverige 2022:

 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 • Länsförsäkringar Global Index
 • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index
 • Öhman Emerging Markets
 • Spiltan Globalfond Investmentbolag
 • Börshandlade produkter

  Att spararna också velat vara exponerade mot råvaror under året syns tydligt i hur spararna har agerat i börshandlade produkter.

  – Av alla tillgångar som går att handla via ETP:er är det råvaror, och däribland olja, som har varit allra mest populärt att handla, och det är kanske föga förvånande med tanke på råvaru- och energimarknadens utveckling i år. Populäraste underliggande indexet har varit tyska DAX, medan den i särklass populäraste underliggande aktien är Tesla. Det gäller oavsett om man vill gå lång eller kort. När spararna har handlat börshandlade produkter under året har 47 procent av omsättningen gått till produkter som använts för att ”korta” en tillgång, säger Frida Bratt.

  Populäraste underliggande tillgångsslag i börshandlade produkter:

 • Råvaror
 • Aktieindex
 • Räntor
 • Populäraste underliggande index i börshandlade produkter:

 • DAX Index
 • NDX Index
 • OMXS30 Index
 • Populäraste underliggande aktier i börshandlade produkter:

 • Tesla
 • Evolution
 • REC Silicon
 • Fotnot: Nordnet, nordiskt, 2022.

  För mer information, kontakta:
  Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
  E-post: frida.bratt@nordnet.se
  Twitter: @fridanordnet

  Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.