2010-06-01

Hektisk børsmåned for private aksjesparere i mai

Det har vært en hektisk mai måned for private aksjesparere på Oslo Børs. Store svingninger, stor usikkerhet, og bredt kursfall har bidratt til høy aktivitet blant både kortsiktige spekulanter og langsiktige aksjesparere.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 517.444 transaksjoner i mai og handelsvolumet endte på 36,6 mrd. Internettmeglerne stod for 14,1 % av antallet transaksjoner og 11,4 % av volumet på Oslo Børs i mai.

– Både daytradere og langsiktige investorer har hatt hendene fulle med en nervøs og volatil børs i mai. Begge kundegruppene øker aktiviteten i så turbulente tider som vi har vært vitne til i mai. De kortsiktige spekulantene får flere og større svingninger å handle på, mens de langsiktige investorene gjør endringer i porteføljene ved å selge aksjer som faller mye, eller kjøpe aksjer de mener er blitt billige, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Til tross for høy aktivitet blant private daytradere og aksjesparere, går de rene nettmeglernes markedsandeler ganske kraftig tilbake i mai sammenlignet med tidligere i år. I januar hadde de rene internettmeglerne en markedsandel målt i antall transaksjoner på 19,4%, februar 17,9%, mars 17,7%, april 16,6%, mens i mai er dette falt til 14,1%.

– Internettmeglernes markedsandeler har falt kraftig etter Oslo Børs’ overgang til London børsens handelssystemer. Dette skyldes ikke at det er blitt færre private aksjehandler, men at utenlandske meglerhus gjør langt flere data- eller algoritmegenererte handler. Aktører som Credit Suisse, Citadel og Deutsche Bank gjør nå langt flere transaksjoner enn tidligere, sier Anders Skar.

De private aksjesparerne nettosolgte aksjer for 244 millioner kroner i mai. Dette er en kraftig tilbakegang fra april hvor private aksjesparere nettokjøpte aksjer for 402 millioner kroner.

– Gode kvartalsrapporter var med på å gi privatpersoner økt risikovilje og tro på fremtiden i april. Optimismen fra april er nå erstattet med nervøsitet og frykt for at de økonomiske problemene i Sør Europa vil spre seg og påvirke børsselskapenes inntjening. Privatpersoner er nå mer forsiktige, og har i mai nettosolgt aksjer og redusert risikoen i aksjeporteføljene for å gardere seg mot en eventuell nedtur i markedet, sier Anders Skar.

Blant de mest solgte aksjene i mai finner vi blant annet de 3 store børslokomotivene Telenor, Yara og Norsk Hydro. Listen over de mest kjøpte aksjene i mai domineres i stor grad av selskaper innen olje og oljeservice, og mest kjøpte av alle aksjer i mai var PGS. 

De 10 mest kjøpte aksjene i mai:
PGS
Statoil
Seadrill
Sevan Marine
Xact Derivat Bull
Acergy
Marine Harvest
Storebrand
REC
Golden Ocean Group
De 10 mest solgte aksjene i mai:
Telenor
Yara
Norsk Hydro
REC Tegningsretter
Orkla
Simrad Optronics
Xact Derivat Bear
Frontline
Scorpion Offshore
Atea

 – De 5 mest kjøpte selskapene i mai er alle innen olje og oljeservice. Oljeprisen har falt kraftig i mai, og mange aksjer i sektoren har fått mye juling. Privatpersoner ser på kursfallet som en kjøpsmulighet og øker eksponeringen mot olje. De 2 mest solgte aksjene i mai, Telenor og Yara, var de mest kjøpte i april. Verken børsen eller selskapene har innfridd i mai, og privatpersoner har valgt å selge seg ut eller har hatt stop loss i aksjene. Det er lagt inn bud på både Simrad Optronics og Scorpion Offshore i mai, og privat investorer har benyttet kursoppgangen til å selge seg ut. Tegningsrettene i REC fikk også føtter å gå på i mai. Mange har nok solgt tegningsrettene fordi de ikke ønsker å investere mer penger i REC-aksjen, mens andre har valgt å selge rettene og kjøpe aksjer direkte i markedet for pengene, sier Anders Skar. 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016,
+47 95922277,
anders.skar@nordnet.no 

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
mai.09 2 902 994 13,00 % 5,00 % 2,60 % 2,30 %
jun.09 2 679 854 13,00 % 5,00 % 2,60 % 2,30 %
jul.09 2 360 722 9,90 % 3,90 % 1,80 % 1,90 %
aug.09 2 542 214 11,20 % 4,20 % 2,20 % 1,90 %
sep.09 2 891 386 11,70 % 4,00 % 2,40 % 1,80 %
okt.09 3 172 812 11,00 % 4,00 % 2,20 % 1,90 %
nov.09 2 820 992 12,00 % 4,40 % 2,60 % 1,90 %
des.09 2 401 914 11,00 % 4,30 % 2,50 % 1,90 %
jan.10 3 236 736 11,40 % 4,20 % 1,90 % 1,90 %
feb.10 3 138 196 10,90 % 3,60 % 1,80 % 1,60 %
mar.10 2 944 578 10,50 % 3,80 % 1,40 % 2,00 %
apr.10  3 145 654 9,00 % 3,40 % 2,38 % 1,85 %
mai.10  3 668 528  8,48 % 3,00 % 1,10 % 1,52 %
           
OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
mai.09 325 672 490 8,50 % 3,50 % 2,90 % 1,10 %
jun.09 291 829 060 8,50 % 3,50 % 2,90 % 1,10 %
jul.09 182 981 280 7,40 % 3,40 % 2,40 % 1,10 %
aug.09 221 103 600 8,80 % 3,80 % 3,00 % 1,10 %
sep.09 284 468 810 8,50 % 3,20 % 2,90 % 1,00 %
okt.09 345 282 170 7,50 % 3,10 % 2,70 % 0,90 %
nov.09 287 637 260 8,40 % 3,30 % 2,90 % 1,00 %
des.09 235 910 990 7,80 % 3,40 % 2,70 % 0,90 %
jan.10  329 529 540 8,20 % 3,50 % 2,00 % 0,90 %
feb.10 316 417 850 8,40 % 3,10 % 1,90 % 0,80 %
mar.10 284 714 360 7,10 % 3,10 % 1,40 % 0,90 %
apr.10 303 734 420 6,49 % 3,25 % 1,53 % 0,99 %
mai.10 319 957 640 6,47 % 2,86 % 1,26 % 0,77 %

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i mai (kilde: Nordnet/Oslo Børs)

  Mest kjøpt Mest solgt Mest handlet
  Aksje Nettokjøp Aksje Nettosalg Aksje Antall transaksjoner
1 PGS 89 146 607 Telenor -110 306 684 Xact Derivat Bull 31.672
2 Statoil 70 126 284 Yara -103 942 137 Yara 31.555
3 Seadrill 68 677 093 Norsk Hydro -42 471 901 Seadrill 28.747
4 Sevan Marine 43 549 524 REC Tegningsretter -34 799 637 Xact Derivat Bear 28.145
5 Xact Derivat Bull 31 897 177 Orkla -33 614 829 Norsk Hydro 25.386
6 Acergy 25 401 584 Simrad Optronics -32 824 606 Questerre 20.581
7 Marine Harvest 17 172 579 Xact Derivat Bear -30 918 488 PGS 20.249
8 Storebrand 16 257 538 Frontline -26 256 971 REC 19.103
9 REC 13 641 050 Scorpion Offshore -25 654 971 Telenor 16.363
10 Golden Ocean 10 202 039 Atea -17 541 638 Golden Ocean 14.147

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder. 

Filer