2009-07-01

Hett på Oslo Børs blant privatpersoner i juni

– Det ble ingen tidlig sommerferie blant privatpersonene på Oslo Børs i juni. Store svingninger, usikkerhet rundt utviklingen i verdensøkonomien og et kraftig fall i siste halvdel av måneden sørget for rekordhøy temperatur blant de private sparerne. Totalt nettokjøpte privatpersoner via internett aksjer for over 800 millioner i juni. Aldri tidligere har privatpersoner gjort flere handler eller kjøpt og solgt aksjer for så mye i en junimåned, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 595.630 transaksjoner i juni og handelsvolumet endte på 46,1 mrd. Internettmeglerne stod for 22,2 % av antallet transaksjoner og 15,8 % av volumet på Oslo Børs i juni. Nordnet Bank var største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 12,75 %.

Positivt syn på fremtiden
XACT Derivat BEAR var den mest populære enkeltaksjen i juni med 48.697 transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatpersoner målt i antall transaksjoner i juni var XACT Derivat BEAR, Norsk Hydro, REC, Sevan Marine, Seadrill, XACT Derivat BULL, Yara, StatoilHydro, DNO og PGS.

De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i juni var Norsk Hydro, XACT Derivat BULL, Sevan Marine, REC og Yara. De fem enkeltaksjene privatpersoner solgte mest målt i kroner i juni var XACT Derivat BEAR, Storebrand, Aker, Opera og Marine Harvest.

– Til tross for en oppgang siden årsskiftet på over 25 % synes fortsatt majoriteten av de private sparerne å være positive til børsen og fremtiden. I juni fortsatte de å kjøpe aksjer, og med råvare- og energiselskaper blant de mest kjøpte aksjene kan ikke dette tolkes på annen måte enn at private investorer har et positivt syn på fremtiden og bedre konjunkturer. I juni nettokjøpte privatpersoner dessuten XACT Derivat Bull og nettosolgte XACT Derivat Bear, hvilket er nok en indikator på fremtidstro hos de norske privatsparerne, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i juni.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 Juni-09
Nordnet 236 684 243 300 382 092 319 272 330 158 341 552
Netfonds 108 334 101 242 152 767 126 038 126 559 127 049
Skandiabanken 37 766 33 390 68 421 53 261 56 861 55 627
E-Trade 59 695 61 891 107 955 69 533 65 046 71 402

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 Juni-09
Nordnet 9,34% 8,51% 12,16% 12,80% 12,68% 12,75%
Netfonds 4,27% 3,54% 4,86% 5,05% 4,86% 4,74%
Skandiabanken 1,49% 1,17% 2,18% 2,14% 2,18% 2,08%
E-Trade 2,36% 2,16% 3,44% 2,79% 2,50% 2,66%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Mars- Juni-
Okt-08 Nov-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 09 Apr-09 Mai-09 09
Nordnet 10,82% 13,37% 12,96% 13,01% 12,64% 12,73% 12,23% 12,95% 12,75%
Netfonds 4,42% 5,24% 5,15% 5,44% 4,89% 4,80% 4,81% 5,01% 4,74%
Skandiabanken 1,98% 2,30% 2,37% 2,26% 2,14% 1,99% 2,12% 2,33% 2,08%
E-Trade 3,10% 4,01% 3,28% 3,22% 2,54% 2,56% 2,16% 2,60% 2,66%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Okt- Nov- Des- Jan- Feb- Juni-
08 08 08 09 09 Mars-09 Apr-09 Mai-09 09
Nordnet 6,56% 8,62% 7,88% 9,40% 9,15% 9,52% 8,81% 8,50% 8,57%
Netfonds 2,56% 3,29% 3,16% 4,06% 3,64% 3,55% 3,48% 3,47% 3,34%
Skandiabanken 0,67% 0,93% 0,99% 1,07% 1,00% 0,94% 1,03% 1,05% 0,93%
E-Trade 2,71% 3,99% 2,99% 3,69% 2,85% 2,73% 2,21% 2,90% 2,96%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner juni
1 XACT Derivat BEAR 48.697
2 Norsk Hydro 38.569
3 REC 37.171
4 Sevan Marine 35.846
5 Seadrill 35.602
6 XACT Derivat BULL 34.545
7 Yara 34.057
8 StatoilHydro 29.988
9 DNO 29.601
10 PGS 22.591

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i juni Nettosolgt i juni
1 Norsk Hydro 112.174.586 XACT Derivat
XACT Derivat 1 BEAR -35.378.051
2 BULL 106.794.192 2 Storebrand -23.101.118
3 Sevan Marine 91.614.255 3 Aker -18.519.376
4 REC 84.167.171 4 Opera -11.821.054
5 Yara 75.691.072 Marine
5 Harvest -11.504.495

Filer