2008-07-01

Hett på Oslo Børs for privatpersoner i juni og første halvår

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 392.645 transaksjoner i juni og handelsvolumet endte på 39,3 mrd.

Internettmeglerne stod for 16,2% av antall transaksjoner og 8,9% av volumet på Oslo Børs i juni. Nordnet var største megler på Oslo Børs i juni med en markedsandel på 8,8% målt i antall transaksjoner.

”Til tross for at vi ser en nedgang i antall transaksjoner på 15% fra mai er aktiviteten i juni svært høy. Privatpersoner som handler aksjer på internett har faktisk aldri noensinne gjort flere transaksjoner i en junimåned. Sammenlignet med juni i fjor gjorde privatpersoner 43% flere transaksjoner i juni i år” sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Bank.

I løpet av de 6 første månedene i 2007 gjorde privatpersoner 1.756.793 transaksjoner på Oslo Børs. Hittil i 2008 har privatpersoner gjort 2.801.005 transaksjoner.

”Privatpersoner har aldri noensinne vært mer aktive på Oslo Børs enn i første halvår. Sammenlignet med første halvår i 2007 har privatpersoner gjort over 1 million flere transaksjoner på Oslo Børs i år, og dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 59%” sier Anders Skar videre.

Populært med sol blant privatpersoner på Oslo Børs i juni

REC var den mest populære enkeltaksjen i juni med 36.797 transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatinvestorer i juni var REC, DNO, Golden Ocean Group, Questerre, StatoilHydro, Yara, Norse Energy, Acta, Xact Derivat Bear og Marine Harvest.

”Som så mange andre håpet også de private investorene på solskinn i juni. REC var den mest handlede enkeltaksjen, og bare StatoilHydro var mer nettokjøpt enn REC i juni. Det kan virke som privatpersoner tror at solen vil skinne på REC-kursen i sommer”, sier Anders Skar i Nordnet Bank.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i juni.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Juni-08
Nordnet 151 954 197 474 204 952 264 255 236 684 213 831
Netfonds 71 246 91 125 94 570 136 676 108 334 87 737
Skandiabanken 22 065 29 168 28 795 46 147 37 766 28 134
E-Trade* 12 000 26 102 44 111 59 695 62 943

* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-
Trade startet handel i juni 2007.

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Juni-08
Nordnet 9,18% 9,24% 8,78% 9,81% 9,34% 8,80%
Netfonds 4,30% 4,26% 4,05% 5,07% 4,27% 3,61%
Skandiabanken 1,33% 1,37% 1,23% 1,71% 1,49% 1,16%
E-Trade 0,56% 1,12% 1,64% 2,36% 2,59%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Okt- Nov- Des- Jan- Mars- April- Juni-
07 07 07 08 Feb-08 08 08 Mai-08 08
Nordnet 8,63% 9,00% 8,68% 9,46% 10,12% 9,98% 9,67% 9,51% 8,80%
Netfonds 3,84% 4,09% 4,28% 4,95% 5,23% 5,06% 4,80% 4,37% 3,61%
Skandiabanken 1,17% 1,08% 1,54% 1,61% 1,74% 1,86% 1,57% 1,72% 1,16%
E-Trade 1,17% 1,02% 1,20% 1,29% 1,68% 2,17% 2,20% 2,29% 2,59%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Okt- Nov- Des- Jan- Feb- April- Juni-
07 07 07 08 08 Mars-08 08 Mai-08 08
Nordnet 3,38% 4,54% 3,77% 4,57% 4,86% 4,62% 4,14% 4,39% 4,52%
Netfonds 1,61% 2,09% 2,08% 2,71% 3,01% 2,78% 2,26% 2,45% 2,02%
Skandiabanken 0,26% 0,30% 0,38% 0,41% 0,49% 0,55% 0,43% 0,37% 0,30%
E-Trade 0,71% 0,52% 0,55% 0,88% 1,09% 1,34% 1,39% 1,70% 2,03%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner juni
1 REC 36.797
2 DNO 31.676
3 Golden Ocean Group 27.446
4 Questerre 24.471
5 StatoilHydro 23.315
6 Yara 21.199
7 Norse Energy Corp. 16.319
8 Acta 12.428
9 Xact Derivat Bear 12.177
10 Marine Harvest 11.016

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner juni
1 REC 36.797
2 DNO 31.676
3 Golden Ocean Group 27.446
4 Questerre 24.471
5 StatoilHydro 23.315
6 Yara 21.199
7 Norse Energy Corp. 16.319
8 Acta 12.428
9 Xact Derivat Bear 12.177
10 Marine Harvest 11.016

Vedlegg 3: Mest nettokjøp/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i juni Nettosolgt i juni
1 StatoilHydro 145.572.623 Golden Ocean
2 REC 96.858.891 1 Group -111.720.740
3 DNO 90.695.473 Marine
4 Acta 67.913.668 2 Harvest -51.549.336
Crew Gold 3 Funcom -48.248.440
5 Corp. 38.922.972 Xact Derivat
4 Bear -39.113.952
Fred. Olsen
5 Energy -30.590.520

Filer