2009-01-05

Historisk høy desemberaktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske
markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 550 231
transaksjoner og handelsvolumet endte på 28,5 mrd i desember.
Internettmeglerne stod for 23,76 % av antallet transaksjoner og 15,02 %
av volumet på Oslo Børs i desember. Nordnet var største megler på Oslo
Børs i desember med en markedsandel på 12,96 % målt i antall
transaksjoner.

”Sammenlignet med desember i fjor, som da var tidenes mest aktive
desember måned blant privatpersoner, ser vi en økning i antall
transaksjoner på hele 86,38 %. Historisk sett har privatpersoner aldri
tidligere gjort så mange handler i en desember måned”, forteller Anders
Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

”Vi ser en reduksjon i antall transaksjoner på 27,1 % sammenlignet med
november, og dette skyldes nok en kombinasjon av generelt lavere
aktivitet på Oslo Børs, færre handelsdager i desember og juleferie. Til
tross for dette ligger aktivitetsnivået blant privatpersoner i desember
over snittet for 2008, og det var fortsatt slik at ca hver fjerde handel
på Oslo Børs i desember ble gjort av de såkalte nettmeglerne. Mye av
aktiviteten skyldes igjen de ekstreme svingningene og generell høy
aktivitet blant de aktive traderne. I tillegg er det mange som
selvfølgelig ser over sparingen sin i forbindelse med årsskiftet, og
forbereder seg til skatteoppgjøret som kommer. Dette leder til at aksjer
med tap selges for å få skattefradrag, og nye aksjer kjøpes for å få
skjermingsfradrag for inneværende år”, fortsetter Skar.

Xact Derivat Bear mest kjøpt blant privatpersoner i desember!

REC var den mest populære enkeltaksjen i desember med 68 225
transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatinvestorer målt i
antall transaksjoner i desember var REC, Yara, Xact Derivat Bull,
StatoilHydro, Seadrill, Golden Ocean Group, Xact Derivat Bear, Norsk
Hydro PGS og DNO. De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i
kroner i desember var XACT Derivat Bear, Sevan, Frontline, Norsk Skog og
Norwegian Property. De fem enkeltaksjene privatpersoner solgte mest målt
i kroner i desember var Yara, Orkla, PGS, RCL og DNO.

”For fjerde måned på rad nettokjøper privatpersoner aksjer på Oslo Børs,
og for første gang er Xact Derivat Bear den aksjen privatpersoner kjøpte
mest målt i kroner. Dette i tillegg til at Xact Derivat Bear er på
topplisten over de mest kjøpte aksjene er spesielt. Dette kan skyldes at
privatpersonene er splittet i forhold til hvor Oslo Børs skal, eller at
mange har valgt å sikre sine porteføljer for eventuelle kursfall i
desember og januar ved å kjøpe Xact Derivat Bear”, avslutter Skar.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest
populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i
desember.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs. For ytterligere informasjon, kontakt:
Tonje Finnebråten, Markedssjef Nordnet Norge, +47 23333014, +47 41 203
491, tonje.finnebraaten@nordnet.no
Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Des-08
Nordnet 204 952 264 255 236 684 243 300 382092 300190
Netfonds 94 570 136 676 108 334 101 242 152767 119249
Skandiabanken 28 795 46 147 37 766 33 390 68421 54784
E-Trade 26 102 44 111 59 695 61 891 107955 76008

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Des-08
Nordnet 8,78% 9,81% 9,34% 8,51% 16,13% 12,96%
Netfonds 4,05% 5,07% 4,27% 3,54% 6,45% 5,15%
Skandiabanken 1,23% 1,71% 1,49% 1,17% 2,89% 2,37%
E-Trade 1,12% 1,64% 2,36% 2,16% 4,56% 3,28%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
April- Mai- Juni- Juli- Aug- Sept-
08 08 08 08 08 08 Okt-08 Nov-08 Des-08
Nordnet 9,67% 9,51% 8,80% 7,40% 8,47% 9,35% 10,82% 13,37% 12,96%
Netfonds 4,80% 4,37% 3,61% 3,37% 3,71% 3,56% 4,42% 5,24% 5,15%
Skandiabanken 1,57% 1,72% 1,16% 1,07% 1,12% 1,27% 1,98% 2,30% 2,37%
E-Trade 2,20% 2,29% 2,59% 1,85% 2,02% 2,49% 3,10% 4,01% 3,28%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
April- Mai- Juni- Juli- Aug- Sept-
08 08 08 08 08 08 Okt-08 Nov-08 Des-08
Nordnet 4,14% 4,39% 4,52% 4,11% 4,47% 5,31% 6,56% 8,62% 7,88%
Netfonds 2,26% 2,45% 2,02% 2,13% 2,30% 2,07% 2,56% 3,29% 3,16%
Skandiabanken 0,43% 0,37% 0,30% 0,36% 0,38% 0,44% 0,67% 0,93% 0,99%
E-Trade 1,39% 1,70% 2,03% 1,67% 1,66% 2,08% 2,71% 3,99% 2,99%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner desember
1 REC 68.225
2 Yara 46.469
3 Xact Derivat Bull 44.242
4 StatoilHydro 41.975
5 Seadrill 35.247
6 Golden Ocean Group 26.622
7 Xact Derivat Bear 25.014
8 Norsk Hydro 18.320
9 PGS 18.188
10 DNO 15.708

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i desember Nettosolgt i desember
Xact Derivat 29.644.193 1 Yara 48.155.456
1 Bear 2 Orkla 21.238.965
2 Sevan Marine 17.787.330 3 PGS 14.659.785
3 Frontline 13.288.314 4 RCL 14.006.101
4 Norske Skog 11.252.657 5 DNO 13.220.969
Norwegian 7.769.121
5 Property

Filer