2020-04-01

Historiskt hög aktivitet bland privatspararna

Under mars gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 6 571 542 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 298 706 avslut i snitt per börsdag.

–   Intresset att se över sina investeringar är på en väldigt hög nivå, och privatspararnas aktivitet på aktiemarknaden under mars saknar motstycke i historien. Totalt gjorde spararna över 6,5 miljoner affärer, vilket är hela 60 procent över tidigare högstanotering, från februari 2020, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

–   Vi ser hög aktivitet från alla typer av sparare. Det handlar om personer som tycker att de stora svängningarna inte matchar deras personliga riskbenägenhet och vill stå utanför aktiemarknaden. Det finns också många sparare som ser ett bra köpläge nu när börsen har backat med drygt 20 procent sen mitten av februari. Sen har förstås våra tradingkunder varit mycket aktiva, då den höga volatiliteten passar deras strategier, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

–   De nordiska börserna backade alla kraftigt under mars som följd av coronakrisen, med Sverige på minus 11 procent och Finland som sämst i klassen med en nedgång på hela 16 procent. Dock är Stockholmsbörsen upp 15 procent sedan bottennoteringen den 23 mars, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

 

Mars    Mars    Förändring    Februari    Förändring   
2020    2019    ett år    2020    en månad   
Antal avslut
Sverige 2 572 422    1 128 835    127,9%    1 821 858    41,2%   
Norge 1 375 613    363 064    278,9%    747 884    83,9%   
Danmark 1 043 543    387 498    169,3%    655 917    59,1%   
Finland 1 579 964    444 727    255,3%    878 717    79,8%   
Totalt 6 571 542    2 324 124    182,8%    4 104 376    60,1%   
Snitt per börsdag 298 706    110 673    169,9%    205 219    45,6%   
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 177 065    64 978    172,5%    126 766    39,7%   

 

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.