2020-05-04

Hög aktivitet bland privatspararna i april

Under april gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 5 054 240 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 266 013 avslut i snitt per börsdag.

–   Coronavirusets spridning, och dess påverkan på ekonomin i stort och enskilda sektorer och bolag, fortsatte att driva upp privatspararnas handelsaktivitet även i april, om än i något mindre omfattning än under mars. Aktiviteten understöddes dessutom av ett stort antal kvartalsrapporter. Sammantaget sett gjorde spararna på Nordnet i april strax över fem miljoner affärer, vilket är 130 procent mer än under samma månad 2019, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.
 

–   Efter den mycket negativa och turbulenta börsmånaden mars fick de hört prövade privatspararna se en rejäl återhämtning under april. De nordiska marknaderna steg på bred front, med Finland som bäst i klassen med en uppgång på över tio procent, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

April April Förändring Mars Förändring
2020 2019 ett år 2020 en månad
Antal avslut
Sverige 1 917 804 1 096 712 74,9% 2 572 422 -25,4%
Norge 1 172 354 324 916 260,8% 1 375 613 -14,8%
Danmark 833 295 348 217 139,3% 1 043 543 -20,1%
Finland 1 130 787 411 953 174,5% 1 579 964 -28,4%
Totalt 5 054 240 2 181 798 131,7% 6 571 542 -23,1%
Snitt per börsdag 266 013 114 831 131,7% 298 706 -10,9%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 132 970 62 740 111,9% 177 065 -24,9%

 

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.
 

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.