2008-03-03

Hög aktivitet i februari

Aktiviteten hos Nordnets kunder fortsatte att vara mycket hög i februari. Under månaden gjordes 971 911 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 46 281 avslut per börsdag.

”Februari brukar vara en månad med hög aktivitet, främst med anledning av att det är rapportperiod. I år var det extra hög aktivitet på grund av den fortsatta osäkerheten på marknaden” säger Jessica von Otter, informationschef på Nordnet.

Totalt antal avslut ökade med 11 procent jämfört med februari 2007. Mest ökade antalet avslut i Finland som ökade med 125 procent.

Nordnet feb-08 årl förändr jan-08 dec-07 feb-07
Sverige 375 481 -5% 422 283 288 165 394 073

Norge 273 383 29% 339 720 173 619 211 141

Danmark 129 943 7% 157 181 92 522 121 299

Finland 93 644 125% 106 451 56 593 41 659

Tyskland 88 830 -8% 109 657 64 037 96 050

Luxemburg 10 630 -20% 12 006 6 808 13 351

Totalt 971 911 11% 1 147 298 681 744 877 573

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag
Februari 2008 46 281
Januari 2008 49 883
December 2007 34 087
Februari 2007 43 879

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jessica von Otter, informationschef, +46 8-506 330 30, +46 70 969 74 24, jessica.vonotter@nordnet.se

Filer