2019-01-02

Hög volatilitet och aktivitet under 2018 – Investor är årets mest köpta aktie bland privatspararna

Under december gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 1 835 613 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 107 977 avslut i snitt per börsdag.

–   December blev en negativ avslutning på ett dramatiskt börsår, och samtliga nordiska börser backade rejält under månaden. Privatspararna har under stora delar av året varit mycket aktiva och Nordnet slog under året handelsrekord för såväl en enskild dag som för en enskild månad. Under den mycket svängiga inledningen av februari gjorde våra kunder över 200 000 affärer den 7 februari, vilket är högsta dagsnoteringen någonsin. Under oktober sattes handelsrekord för en enskild månad, då våra kunder gjorde drygt 2,8 miljoner affärer, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet. 

–   Börsåret 2018 har generellt bjudit på extremt utmanade förutsättningar med prisfall och hög volatilitet. Den mest ägda aktien bland våra svenska kunder är H&M, vilken har tappat drygt en fjärdedel av sitt börsvärde under året. Investor är årets mest köpta aktie bland privatspararna, vilket måste ses som ett bra val. Investor är en bred exponering i en orolig tid, och aktien har till och med mäktat med en marginell uppgång under 2018 – en period under vilken svenska börsen som helhet har backat 11 procent, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  December  December  Förändring  November  Förändring 
  2018 2017 ett år 2018 en månad
Antal avslut          
Sverige 886 620 1 094 154 -19,0% 1 179 302 -24,8%
Norge 287 907 307 573 -6,4% 366 894 -21,5%
Danmark 289 065 326 074 -11,3% 374 078 -22,7%
Finland 372 021 313 808 18,6% 390 543 -4,7%
Totalt 1 835 613 2 041 609 -10,1% 2 310 817 -20,6%
Snitt per börsdag 107 977 107 453 0,5% 107 480 0,5%
Omsatt handelsbelopp (MSEK)*  52 354 59 147 -11,5% 66 131 -20,8%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.