2009-06-02

Høy aktivitet, men nå kommer korreksjon tror privatpersoner på Oslo Børs

Styrket oljepris, økt omsetning og en bred oppgang på Oslo Børs sørget for at mai ble den mest aktive børsmåneden blant privatpersoner hittil i 2009. De private sparerne vil være med på oppturen og nettokjøpte aksjer for ca 80 millioner i mai, men de forventer en korreksjon på kort sikt, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 664.535 transaksjoner i mai og handelsvolumet endte på 51,8 mrd. Internettmeglerne stod for 22,9 % av antallet transaksjoner og 15,9 % av volumet på Oslo Børs i mai. Nordnet Bank var største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 12,95 %.

– Selv om omsetningen på Oslo Børs økte i mai beholder internettmeglerne sine markedsandeler. Aktiviteten hos privatpersoner har ikke vært høyere siden det turbulente fjerde kvartal i fjor, og kun en gang tidligere, i januar 2008, har omsetningen blant privatpersoner på Oslo Børs vært høyere, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Kjøper Bear og selger Bull
Xact Derivat BEAR var den mest populære enkeltaksjen i mai med 73.103 transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatpersoner målt i antall transaksjoner i mai var Xact Derivat BEAR, REC, Yara, DNO, StatoilHydro, Xact Derivat BULL, Seadrill, Golden Ocean Group, Norsk Hydro og PGS.

De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i mai var Xact Derivat BEAR, StatoilHydro, DNO, Sevan Marine og Storebrand. De fem enkeltaksjene privatpersoner solgte mest målt i kroner i mai var Xact Derivat BULL, Telenor, PGS, Aker Solutions og DnBNOR.

– Børsen har lagt en meget sterk periode bak seg fra bunnen i mars, og nå tror privatpersoner at det kommer en korreksjon. Vi registrerer at det er flere som nå sikrer gevinster, og ser vi på handelen i indeksfondene Bull og Bear er det tydelig at private sparere posisjonerer seg for en nedtur. I mai nettokjøpte privatpersoner Xact Derivat Bear for rundt 160 millioner, mens de nettosolgte Xact Derivat Bull for over 170 millioner. Selv om de private sparerne generelt er positive til økonomien og børsen ser vi tydelige tegn til usikkerhet og tro på en negativ utvikling i det korte perspektivet, sier Anders Skar i Nordnet Norge.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i mai.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Mai-09
Nordnet 264 255 236 684 243 300 382 092 319 272 376 029
Netfonds 136 676 108 334 101 242 152 767 126 038 145 354
Skandiabanken 46 147 37 766 33 390 68 421 53 261 67 548
E-Trade 44 111 59 695 61 891 107 955 69 533 75 604

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Mai-09
Nordnet 9,81% 9,34% 8,51% 12,16% 12,80% 12,95%
Netfonds 5,07% 4,27% 3,54% 4,86% 5,05% 5,01%
Skandiabanken 1,71% 1,49% 1,17% 2,18% 2,14% 2,33%
E-Trade 1,64% 2,36% 2,16% 3,44% 2,79% 2,60%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Sept- Mars-
08 Okt-08 Nov-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 09 Apr-09 Mai-09
Nordnet 9,35% 10,82% 13,37% 12,96% 13,01% 12,64% 12,73% 12,23% 12,95%
Netfonds 3,56% 4,42% 5,24% 5,15% 5,44% 4,89% 4,80% 4,81% 5,01%
Skandia-
banken 1,27% 1,98% 2,30% 2,37% 2,26% 2,14% 1,99% 2,12% 2,33%
E-Trade 2,49% 3,10% 4,01% 3,28% 3,22% 2,54% 2,56% 2,16% 2,60%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Sept- Okt- Nov- Des- Jan- Mars-
08 08 08 08 09 Feb-09 09 Apr-09 Mai-09
Nordnet 5,31% 6,56% 8,62% 7,88% 9,40% 9,15% 9,52% 8,81% 8,50%
Netfonds 2,07% 2,56% 3,29% 3,16% 4,06% 3,64% 3,55% 3,48% 3,47%
Skandiabanken 0,44% 0,67% 0,93% 0,99% 1,07% 1,00% 0,94% 1,03% 1,05%
E-Trade 2,08% 2,71% 3,99% 2,99% 3,69% 2,85% 2,73% 2,21% 2,90%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner mai
1 XACT Derivat BEAR 73.103
2 REC 65.704
3 Yara 42.102
4 DNO 36.289
5 StatoilHydro 36.116
6 XACT Derivat BULL 34.849
7 Seadrill 29.058
8 Golden Ocean Group 28.908
9 Norsk Hydro 28.758
10 PGS 23.949

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i mai Nettosolgt i mai
XACT Derivat XACT Derivat
1 BEAR 162.813.406 1 BULL -170.694.150
2 StatoilHydro 148.995.135 2 Telenor -124.966.474
3 DNO 113.042.559 3 PGS -46.333.171
4 Sevan Marine 36.397.003 4 Aker Solutions -37.287.385
5 Storebrand 20.760.391 5 DnBNOR -37.081.210

Filer