2011-05-05

Hvor du kommer fra bestemmer hva du ville gjort dersom du var rik

I en undersøkelse om rikdom, gjennomført av Novus på oppdrag fra nettbanken Nordnet, viser det seg at nordmenn har ulike syn på rikdom og ulike drømmer avhengig av hvor de bor i landet.


Nordmenn, uansett hvor man bor i landet, anser at økonomisk uavhengighet innbærer at man har mulighet til å reise. Og nordmenn er også enige om at den enkleste måten å bli rik på er ved å spare eller jobbe.

– Det er gledelig å se at nordmenn anser at vi gjennom hardt arbeid og sparing kan påvirke vår egen situasjon og blir rike. Det ligger en sunn realisme i dette. Setter du opp tydelige mål kan du nå disse, det gjelder bare å ha litt tålmodighet. Det gjelder selvfølgelig å spare så smart som mulig – sparer du for eksempel 1500 kroner i måneden i aksjefond, og får 10 % avkastning på sparepengene dine så vil du i løpet av 20 år ha en million kroner, noe som for øvrig er det nordmenn må ha stående på kontoen for å føle seg rike, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge.

Det er mye likt i nordmenns syn på rikdom, men ser man nærmere på tallene er det også mange forskjeller mellom regionene og hvor man bor i landet.

Hva mener du det innebærer å være rik? Med rik mener vi i økonomisk forstand.

 

Akershus/Oslo: Livsnyteren
I Akershus og Oslo må man ha 2 millioner kroner for å føle seg rik. Det samme må man i Hedmark og Oppland, mens man eller i landet synes grensen går ved 1 million kroner. Oslo/Akershus innbyggerne ser arv (30%) og egen karriere (19%) som de enkleste veiene til rikdom. Å være økonomisk uavhengig innebærer at man kan gå ut å spise på restaurant når man vil (34%), eller at man kan kjøpe leilighet/hus (46%). Svarsprosentene på restaurantbesøk og boligkjøp er både de høyeste i landet. Omtrent hver tredje person skulle investere penger i bolig dersom de fikk en million kroner i dag. Dersom innbyggerne i Oslo og Akershus skulle unne seg noe ekstra ville de kjøpt en luksusreise (11%) eller en bil (18%).

– I Oslo og Akershus vil menneskene leve i nuet og ha mulighet til å reise, og gå ut og spise på restaurant hvis de var rike. Dette er realistiske og virkelighetsnære drømmer, da mange har mulighet til dette allerede i dag. Ved å månedlig legge til side en liten sum penger på en sparekonto som du for eksempel kan kalle en reisekonto så kan du realisere den spesielle reisen litt raskere, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge. 

– Litt spesielt er det også at innbyggerne i Oslo og Akershus scorer høyest i landet på å gi penger til veldedighet, mens de scorer lavest i landet når det kommer til å gi penger til familie og venner dersom de plutselig skulle få en million, sier Anders Skar. 

Hedmark og Oppland: Skjebnerytterne
Innbyggerne i Hedmark og Oppland ser arv (25%) og karriere (16%) som de enkleste veiene til rikdom. Hedmark og Oppland skiller seg dog ut ved at de har den høyeste andelen i landet som tror på skjebnen og tilfeldigheter som den enkleste måten å bli rik på (10%), dette er langt mer enn landsgjennomsnittet på 4%. I landssammenheng er det bare de fra Oslo/Akershus og Hedmark/Oppland som må ha 2 millioner på bankkontoen for å føle seg rike. For resten av landet holder det med 1 million. Dersom innbyggerne i regionen fikk en million kroner i hånden så ville ikke dette forandre deres livssituasjon nevneverdig. 1 av 4 ville levd livet slik de alltid har gjort, 42 % ville spart penger og 27% ville gitt penger til venner og familie. For innbyggerne i Hedmark og Oppland betyr økonomisk uavhengighet at man slipper å spare (34%), og i stedet ønsker man å reise (51%) eller kunne gi penger til veldedige formål (30%).

– Hedmark og Oppland er den mest moderne regionen i landet hvor ingen tror på ekteskapet som den raskeste måten å få bli rik på. I stedet tror innbyggerne at man med egen innsats kan påvirke sin egen situasjon. Det er allikevel interessant at man her finner den høyeste andelen i landet som tror på skjebnen i jakten på rikdom. Kanskje det skyldes at Norsk Tipping ligger på Hamar, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

– Oppland og Hedmarkingene er ingen luksusdyr heller. De scorer nemlig lavest i landet på kjøp av konsumvarer, for eksempel smykker, klokker, elektronikk, dersom de fikk en million kroner, sier Anders Skar.

Sør-Østlandet: Entreprenørene
På Sør-Østlandet mener 19 % at økonomisk uavhengighet innebærer at man slipper å jobbe. Dette er det høyeste i landet. Sør-Østlendingene vil føle seg rike hvis de hadde en million kroner i kommeboken. Og den enkleste måten å bli rik på er i følge innbyggerne via arv (26%) eller via karriere (19%). På Sør-Østlandet finner vi også den høyeste andelen som mener at å starte et eget selskap er den enkleste måten å bli rik på. Samtidig scorer Sør-Østlendingene høyest på spill, som lotto og poker, som den enkleste veien til rikdom. Dersom innbyggerne fikk en million kroner skulle for utenom å spare (46%) kjøpe seg en bil (21%).

 

– Det er interessant å se at 19 % svarer at å være rik innebærer at man slipper å jobbe. Allikevel er det bare 1 % som sier at de skulle si opp jobben sin dersom de fikke 1 million kroner. 1 million er dessutten grensen for hva innbyggerne anser som å være rik. Dette kan jo tolkes som at innbyggerne trives med sin jobb og ville ikke slutte selv om de hadde råd til det, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank. 

 Agder-Rogaland: Karrierejagerne
I Agder og Rogaland anser 21 %, noe som er det høyeste i landet, at egen karriere er den enkleste måten å bli rik på. Samtidig svarer bare 12 % at økonomisk uavhengighet innebærer at man slipper å jobbe. Dette er også det laveste i landet. I denne regionen finner vi også den laveste andelen i landet som tror at spill, som feks lotto, er den enkleste veien mot raske penger (4%). 36 % mener at økonomisk uavengighet innebærer at man har råd til å kjøpe en leilighet eller et hus. Halvparten anser at det innebærer å reise, mens kun 8 % ville kjøpt en luksusreise dersom de hadde en million på bankkontoen. Dersom innbyggerne i regionen fikk en million ville de fleste spart pengene (40%), eller gi penger til familie og venner (25%). Dersom man fikk en million kroner så ville man følt seg rik.

– I Agder og Rogaland finner vi arbeidsmaurene som tror på hardt arbeid og egen karriere som veien til rikdom. Dette kan skyldes den sterke oljesektoren og påvirkningen denne har hatt på arbeidsmarkedet og lønnene i regionen. Vi ser tydelig at innbyggerne i regionen er innstilt på å jobbe hardt, og pengene de tjener vil de nyte selv. Selv om luksusartikler generelt scorer lavt i undersøkelsen vil innbyggerne i Agder og Rogaland i større grad enn andre unne seg konsumvarer som klokker, smykker, designklær og elektronikk dersom de plutselig fikk sin hånd på en million kroner, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Vestlandet: Omtenksomme
På Vestlandet synes 39 % at økonomisk uavhengighet innebærer at man kan gi penger til veldedighet. Like mange synes at det også innebærer at man slipper å spare. Litt selvmotsigende er det dog at kun 12 % sier at de ville gitt penger til veldedige formål dersom de på slump skulle få en millioner kroner inn på kontoen. 1 million kroner er dessutten den summen som vestlendingene oppgir at de må ha for at de skal føle seg rike. Dersom de fikk en million kroner ville flertallet (44%) spart en del av beløpet eller investert i bolig eller leilighet (19%). En av fire oppgir at de ville gitt bort en del av pengene til familie og venner.

– Det er verdt å legge merke til at 39 % på Vestlandet synes at økonomisk uavhengighet innbærer å gi penger til veldedige formål, mens kun 12 % faktisk ville gjort det dersom de fikk en million kroner i hånden i dag. Grensen for at man føler seg rik går også ved millionstreken. Dette kan virke som en selvmotsigelse, men kanskje skyldes dette at innbyggerne ser ulikt på økonomisk uavhengighet og rikdom, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Trøndelag: Familiekjære
Trønderene er tydeligst i sin tale i forhold til hva de mener rikdom innbærer. Hele 63 % mener at økonomisk uavhengighet innebærer at man kan reise, og 20 % sier at de ville kjøpte en luksusreise dersom de mottok en million kroner. For øvrig mener de at økonomisk uavhengighet innebærer at man kan kjøpe bolig (41%), at man slipper å spare (39%), eller har mulighet til å donere penger til veldedighet (30%). Dersom trønderen fikk en million kroner så ville han føle seg rik, og pengene ville trønderen først og fremst puttet i sparegrisen (55%), eller gitt pengene til sine nærmeste og kjæreste (29%).

– Blod er tjukkere enn vann i Trøndelag. 29 % av innbyggerene, noe som er det høyeste i landet, ville gitt bort penger til familie eller venner dersom de plutselig fikk en million kroner inn på kontoen. Trønderens nestekjærlighet er beundringsverdig, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

– Trønderen har derimot ikke så stor tro på sparing som veien til rikdom. Kun 8 % tror at de kan spare seg rik, og dette er det laveste i landet. På den andre siden oppgir 55 %, noe som er det høyeste i landet, at dersom de fikk en million kroner så ville de puttet pengene på sparegrisen. Det kan virke som at trønderen er mer trygghetsorienterte i sparingen sin, og heller dermed sparer til en regnværsdag i stedet for til rikdom, sier Anders Skar.

Nord-Norge: Sparegrisene
I Nord-Norge mener 18 %, og dette er flest i landet, at den enkleste måten å bli rik på er ved å spare. Det som skiller regionen fra andre er i tillegg at de har den høyeste andelen (7%) som anser at giftemål er den letteste veien til rikdom. Samtidig scorer Nordlendingene lavest i landet i sitt syn på arv og karriere som de enkleste veiene til rikdom. Spør du en Nordlending hva økonomisk uavhengighet innebærer vil de fleste (53%) svare at dette betyr at du kan reise etterfulgt av at man slipper å spare (38%). Dersom det dumpet ned en million kroner på bankkontoen ville nordlendingen følt seg rik, og pengene ville blitt brukt på å spare (43%), gi penger til venner og familie (28%) eller kjøpe leilighet/hus (26%). Kun 7 % oppgir at de ville gitt penger til veldedighet, noe som er det laveste i landet.

– Det er morsomt å se at Nordlendingene ser mulighetene og potensialet i sparing. Det er mulig med relativt enkle midler, tålmodighet og langsiktighet å bygge en liten formue. Dette bidrar videre til at man kan planlegge og realisere sine drømmer uansett om det handler om å reise eller kjøpe bolig, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Generelt kan man i hele undersøkelse se at luksusartikler ikke er spesielt attraktivt eller viktig for nordmenn. Hverken designklær, klokker eller båter står høyt på innkjøpslisten om man plutselig fikk en million kroner.

– Det er gledelig at nordmenn uansett region har en sunn innstilling til penger. Det er en forsvinnende liten andel som ville blåst penger på konsumvarer som hjemmeelektronikk, designklær eller smykker om de fikk ekstra kontanter i hånd. I stedet foretrekker man å reise og oppleve, alternativt spare, eller gi uegoistiske gaver til veldedighet eller familie og venner, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Om undersøkelsen:
Undersøkelsen er gjennomført av Novus på oppdrag av Nordnet og ble gjennomført mellom den 24. februar og 10. mars 2011. Den bygger på 4.000 intervjuer med dansker, nordmenn, svensker og finner i alderen 18-79 år. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge nordmenns innstilling og syn på rikdom. Spørsmålene som ble stilt var:

Hva mener du det innebærer å være rik? Med rik mener vi i økonomisk forstand.
Ved hvilken sum penger på bankkonto ville du føle deg rik?
Hva er den enkleste måten å bli rik på?
Hva ville du gjøre hvis du fikk én million kroner?

For kommentarer eller tilgang til hele undersøkelsen vennligst kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 345,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer