2022-04-20

Inbjudan till digitalt event för Nordnets aktieägare 2022

Nordnet AB (publ) arrangerar ett digitalt event för sina aktieägare den 25 april 2022. Eventet kommer innehålla tal och presentationer från ledande befattningshavare, däribland styrelseordförande Tom Dinkelspiel och vd Lars-Åke Norling.

Syftet med eventet är att ge aktieägarna en uppdatering om Nordnets verksamhet inför årsstämman 2022, som hålls den 28 april. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor till ledande befattningshavare. Årsstämman kommer att genomföras med enbart poströstning utan fysisk närvaro av aktieägare. Sista dagen att utöva sin rösträtt är den 27 april 2021. Kallelse till årsstämman har skickats separat, och all information om stämman finns tillgänglig på www.nordnetab.com.

Anmälan till eventet

Det digitala aktieägareventet börjar kl. 16.00 CET måndagen den 25 april 2022. Presentationen sker via Zoom, och hålls på engelska. Frågor kommer att kunna ställas på såväl engelska som svenska. Anmälan till eventet kan göras här.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.