2021-12-17

Inbjudan till Nordnets kapitalmarknadsdag 2022

Nordnet bjuder härmed in analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag den
11 februari 2022.

Kapitalmarknadsdagen startar kl. 10.00 och beräknas hålla på till kl. 14.00. Platsen är Nordnets lokaler på Alströmergatan 39 i Stockholm. Eventet kommer samtidigt att sändas digitalt, och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Nordnets hemsida www.nordnetab.com.

Under dagen kommer att ges en uppdatering om bland annat Nordnets strategi, marknader, tillväxtagenda och finansiella mål. Presentationer kommer att hållas av vd Lars-Åke Norling samt medlemmar ur koncernledningen. Såväl fysiska som digitala deltagare kommer ges möjlighet att ställa frågor. Presentationerna sker på engelska. Agenda och mer detaljerad information kommer att publiceras på Nordnets webbplats i närmare anslutning till eventet.

Vi följer naturligtvis utvecklingen rörande spridning av covid-19 och kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa tillämpliga regler och för att de som önskar närvara personligen ska känna sig trygga med att delta i arrangemanget.

Mer information och anmälningsformulär finns här: https://nordnetab.com/sv/investerare/kapitalmarknadsdag-2022/

Sista anmälningsdag är den 4 februari 2022.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.