2023-01-20

Inbjudan till presentation av Nordnets bokslutskommuniké 2022

Nordnet bjuder in till presentation av bolagets bokslutskommuniké tisdagen den 31 januari klockan 10.00 CET. Rapporten publiceras samma dag klockan 08.00 CET.

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar resultatet. Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till Lars-Åke Norling, Lennart Krän och IR-chef Marcus Lindberg. Såväl presentationen som frågestunden hålls på engelska.

Presentationen är digital och sänds via Zoom. Du måste registrera dig för att delta i sändningen. Vänligen anslut till sändningen i god tid.

Använd denna länk för att registrera dig till presentationen:
https://nordnet.zoom.us/webinar/register/WN_WdiD37IGQLeWcBs52omoCw

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.