2024-04-02

Ingen høydeskrekk blant Nordnets fondskunder

Aksjemarkedet fortsatte å sette rekordnoteringer i mars, drevet av AI-optimisme og forhåpninger om rentekutt i USA. Nordnets fondskunder fortsatte å hamstre aksjefond.

I mars ble aksjefond nettokjøpt for 904 millioner kroner, rentefond ble nettokjøpt for 211 millioner, og kombinasjonsfond for 54 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 2.686 millioner og solgte for 1.517 millioner, noe som ga et nettokjøp på 1.169 millioner i mars.

– Nettokjøpet av fond i mars var nesten like høyt som i februar, som var en rekordmåned. På tross av at vi er på eller nær rekordnoteringer på flere av verdens største børser, har ikke Nordnets fondskunder høydeskrekk, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Sterk mars på verdens børser

Aksjemarkedet fortsatte oppgangen i mars. Verdensindeksen MSCI World Index steg med 3 prosent, målt i dollar. Både USA, Europa og vekstmarkeder bidro positivt. Fortsatt AI-hype og positive rentesignaler fra den amerikanske sentralbanken bidro.

USAs sentralbank (FED) valgte som ventet å holde styringsrenten uendret på intervallet 5,25 til 5,50 prosent på rentemøtet 20. mars. Dagens sentralbankrente er den høyeste på 22 år. Sentralbanksjef Jerome Powell uttalte at han ikke hadde noen hast med å sette ned renten, men holdt fast på at det fortsatt er snakk om tre rentekutt i løpet av 2024. Dette tolket aksjemarkedet positivt.

– Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 avsluttet mars måned med nok en rekordnotering. Nå har S&P 500-indeksen steget mer enn 10 prosent to kvartaler på rad, noe som er meget uvanlig, kommenterer Sættem.

Oslo Børs fikk endelig litt fart på seg i mars, og steg nesten 5 prosent, godt hjulpet av en stigende oljepris. Det løftet vår hjemlige børs på plussiden hittil i år.   

Norske kroner svekket seg videre i mars, med ca 3 prosent mot dollar og euro. Kronesvekkelsen ga norske fondssparere ytterligere 3 prosent ekstra avkastning i internasjonale fond i mars. 

Indeksfond og Indiafond på kjøpstoppen

7 av 10 fond på kjøpstoppen i mars er indeksfond. 4 av dem er globale indeksfond, som sikrer global eksponering til en lav kostnad. 

Aksjefondet Jupiter India Select er på ti-på-topp-listen for andre måned på rad. Fondet ligger øverst på avkastningstoppen blant over 800 fond på Nordnet-plattformen siste 12 måneder, med en avkastning på over 70 prosent. Også siste 3 år er dette fondet blant de fondene med høyest avkastning.

High yield rentefond finner vi denne måneden både på kjøpstoppen og salgtoppen. Nok en gang figurerer Heimdal Høyrente på listen over de mest kjøpte fondene.

– Heimdal Høyrente har gitt høyest avkastning siste 1, 3 og 5 år blant de 19 norske høyrentefondene på Nordnetplattformen. Risikoen i dette fondet, målt ved standardavvik, er om lag på nivå med de andre norske høyrentefondene, så her ser det ut som om forvalter har hatt mye «stang inn» de siste årene kommenterer Sættem.  

Tre high yield fond er også å finne på salgstoppen: Holberg Kreditt, Kraft Høyrente og Fondsfinans Kreditt.

– Holberg Kreditt stengte for nytegning i midten av januar, etter å ha nådd syv milliarder kroner i forvaltningskapital, som Holberg mente var nok. Den langsiktige avkastingen i Holberg Kreditt har vært god, men omtrent samtidig som fondet ble stengt har avkastningen vært svakere, og en del aktive Nordnet-kunder har solgt fondet. Hittil i år er fondet opp 1,5 prosent, mens konkurrentene er opp rundt 3 prosent. Den svake avkastningen sist måned skyldes at fondet har en stor posisjon i det svenske inkassoselskapet Intrum sitt obligasjonslån, et selskap som er i trøbbel. Både selskapets aksjekurs og obligasjonskurs har falt kraftig siden nyttår, kommenterer Sættem.   

På salgstoppen finner vi også tre norske aksjefond, Nordnet Indeks Norge, DNB SMB og KLP AksjeNorge Indeks, og to fornybarfond, Handelsbanken Bærekraftig Energi og DNB Miljøinvest.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I MARS

NORDNET GLOBAL INDEKS
NORDNET TEKNOLOGI INDEKS
HEIMDAL HØYRENTE 
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS
NORDNET GLOBAL INDEKS 125
DNB GLOBAL INDEKS
NORDNET INDEKSFOND USA 
NORDNET ONE OFFENSIV
JUPITER JGF INDIA SELECT
NORDNET INDEKSFOND EUROPA

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I MARS

HOLBERG KREDITT
NORDNET NORGE INDEKS
KLP KORT STAT 
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
DNB SMB
DNB MILJØINVEST
HSBC GIF TURKEY EQUITY
KRAFT HØYRENTE 
FONDSFINANS KREDITT 
KLP AKSJE NORGE INDEKS
 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Filer