2009-09-30

Ingen riktning på fondmarknaden i september

Stort intresse för fonder, fortsatta nettoköp, men ingen tydlig riktning på investeringarna. Det är trenderna i statistiken över september månads fondaffärer.

– De fonder som har tilldragit sig mest intresse är de som placerar i tillväxtmarknader, Sverige och företagsobligationer. Spararna som grupp uppvisar dock ingen enhetlig investeringsstrategi. De mest populära kategorierna att handla i under september återfinns såväl på köp- som säljsidan. Utanför tio i topp bubblar Rysslandsfonder på köpsidan.

Under september har omsättningen i fonder varit mycket hög och nettoinflödet är positivt för nionde månaden i rad. Den svenska börsen har under perioden stigit med drygt 1 procent.

– Efter den kraftiga uppgång vi såg i juli, vilken har följts av den lugnare perioden augusti-september, tror jag att spararna upplever att börsen i det korta perspektivet står vid ett vägskäl. Situationen påminner en del om den vi såg i juni, säger Johan Tidestad.

Mest köpta fonder
1. Skagen Kontiki
2. Didner & Gerge Sverige
3. Länsförsäkringar Fastighetsfond
4. Odin Europa
5. Skagen Global
6. Länsförsäkringar Penningmarknad
7. Lannebo Småbolag
8. East Capital Balkanfonden
9. JPM Latin America
10. Nordea European High Yield

Mest sålda fonder
1. FIM Brazil
2. Fidelity European High Yield
3. Carlson China Micro Cap
4. East Capital Turkiet
5. Odin Offshore
6. Simplicity Likviditet
7. Davegårdh & Kjäll Sverige
8. HSBC Turkey
9. Carlson Global
10. JPM US Value

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 300 000 depåer under september månad.

Filer