2019-08-04

Ingen sommerferie for Nordnets fondskunder

Til tross for at juli måned er en av de roligste i handelsmånedene i året, har ikke dette stoppet fondskundene. Med en solid oppgang på verdens børser har fondskundene fått god valuta for å sette penger inn i fond i juli.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 273 millioner kroner i juli. Det ble omsatt aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond for over 1 milliard kroner i juli måned. 

– Selv om våre fondskunder både i mai og juni har nettosolgt fond, ser man fra tallene i juli måned at man er tilbake på kjøpersiden. Mye av grunnen til dette er nok de tydelige signalene fra verdens sentralbanker, som går langt i å love at rentebanen fremover vil bli lavere. Dette gjør at kapital som søker avkastning fortsatt vil flyte inn i aksjemarkedet, og jeg tror dette er mye av grunnen til at kundene er tilbake på kjøpersiden, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet. 

Selv med en resultatsesong som har vært preget av blandede prestasjoner her hjemme i Norge, har de store børskjemepene i USA levert over analytikernes forventning. Dette har resultert i at de toneangivende indeksene Nastaq og S&P 500 er opp henholdsvis 4 og 2,5 prosent i juli måned. 

Handelskrig, sentralbanker og Brexit vil være høstens fokus

Handelskrigen ligger fortsatt over markedet som en klam hånd, og vi ser tydelige tegn på at dette sakker veksten i verdensøkonomien. Tidligere denne måneden var IMF ute og nedjusterte veksten enda en gang fra tidligere, og dette er en ren konsekvens av at handelskrigen nå virkelig setter spor etter seg, sier Nordnets investeringsøkonom. 

I slutten av juli tiltrådde også Boris Johnson som ny statsleder i Storbritaina etter Theresa May.

– Johnson har på sin side lovet dyrt og hellig at han skal levere Brexit innen 31. oktober- med eller uten en avtale. Dette vil ha store konsekvenser for verdensøkonomien, da Storbritania er en av Europas største økonomier. Dette blir helt klart et stort fokus i høst, og kan få store konsekvenser for Storbritania og deres handelspartnere, uttaler Johannesen. 

– Samtidig fortsetter verdens sentralbanker og være mer “duete” i sitt syn på økonomien, som på kort sikt vil skape enda mer blest i aksjemarkedet. Per i dag er det stort sett bare Norges Bank som har en rentebane som stiger, og det store spørsmålet blir når Øystein Olsen må innse realitetene og følge etter ECB og FED som har senket sin rentebane, avslutter Johannesen. 

Mest kjøpte fond

Fond Kjøp i kroner  
KLP AksjeGlobal Indeks V 50 571 431  
DNB Teknologi 27 068 450  
JPM US Technology A (dist) USD 25 362 886  
KLP Pengemarked 17 945 641  
Storebrand Indeks – Alle Markeder A 15 257 127  
ODIN Eiendom C 14 298 753  
Alfred Berg Nordisk Eiendom C 12 519 360  
DNB Global Indeks 11 736 149  
Nordnet Smart 15 NOK Hedged B Acc 10 048 860  
Fondsfinans High Yield 8 955 506  

Mest solgte fond

Fond Salg i kroner  
Storebrand Global Multifactor A -7 146 463  
Delphi Nordic A -5 750 386  
Alfred Berg Income NOK -4 826 717  
Nordnet Superfondet Norge -4 670 722  
Delphi Europe A -3 995 412  
Holberg Likviditet -3 527 669  
SKAGEN Kon-Tiki A -3 155 912  
SEF Kraft Global B -2 272 302  
Vibrand Absolutt -2 236 339  
FORTE Trønder -2 144 158  


For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no