2013-09-03

Jo 12 000 suomalaista paljastanut sijoitussalaisuutensa

Nordnetin sijoitusopas täytti hiljakkoin 4 v ja sinä aikana jo 12 000 suomalaista sijoittajaa on hyödyntänyt sitä omassa sijoitussuunnittelussaan. Sijoitusoppaan testi paljastaa selvästi sen, että suomalaisten riskinottohalukkuus on laskusuunnassa. Sukupuolten välillä on valtavasti eroja.


Nordnetin sijoitusoppaan testi perustuu 22 kysymykseen, joilla kartoitetaan sijoittajien riskinottohalukkuutta ja voiton/tappion sietokykyä. Testin suorittaneet sijoittajat saavat omaa riskinottohalukkuuttaan vastaavan sijoitusehdotuksen ja voivat halutessaan sijoittaa siihen suoraan. Sijoitusehdotus koostuu Nordnetin tarjoamista yli 30 rahastoyhtiön rahastoista. 

Sijoitusoppaan nelivuotisen taipaleen (2009–2013) kunniaksi tarjoamme yhteenvetona paljastuksia suomalaisten sijoitustottumuksista.

Pääkohdat

 Suomalaisten riskinottohalukkuus on laskutrendissä.
– Naiset ja vanhemmat sijoittajat ovat pääosin varovaisempia sijoituksissaan kuin miehet ja nuoret sijoittajat. Lisäksi sukupuolten väliset erot ovat suuret.
– Sijoittajat tarvitsevat jatkossa lisää koulutusta. Tuoton ja riskin symbioosi ei aukene suomalaisille.


Ikääntyminen ja eläköityminen vähentävät riskinottohalukuutta

Suomalaisten riskinottohalukkuus on ollut laskusuunnassa aina vuodesta 2009 alkaen, jolloin testi lanseerattiin. Laskua on kertynyt kymmenisen prosenttia neljässä vuodessa.

Ikä vaikuttaa selvästi riskinottohalukkuuteen. Yli 60-vuotiaiden keskimääräinen riskinottohalukkuus on jopa 11 % alhaisempi kuin keskimäärin. Tämä löydös tukee sijoitusneuvojien mantraa, jossa nuorempia sijoittajia rohkaistaan ottamaan enemmän riskiä ja vanhempia sijoittajia neuvotaan sijoittamaan matalariskisiin korkosijoituksiin eläkeiän lähentyessä.

Naisista 30–39-vuotiaat ja miehistä 40–49-vuotiaat ovat rohkeimpia sijoituksissaan. Heiltä löytyy myös paksuin selkänahka kestää ajoittaisia tuotonheilahteluita ja tappioita. Kun naisten ja miesten vastaukset ynnätään yhteen, on 30–39-vuotiailla kaikkein korkein riskinottohalukkuus keskimäärin.

 Se tuloksissa yllättää, että naisten keskimääräinen riskinottohalukkuus on jopa 19 % alle testin kaikkien vastaajien riskinottohalukkuuden. Tämä ero on erittäin merkittävä ja näkyy sijoittajien sijoituskorien sisällössä. Miehiltä löytyy enemmän kehittyviä markkinoita ja naisilta taas löytyy rutkasti enemmän korkosijoituksia, sanoo Niklas Odenwall, Nordnet Suomen maajohtaja.  

Kaikki sijoittajat eivät selvästikään valistuneita

74 % naisista tunnustaa, että heillä on ”melko vähän”, ”vähän” tai ”ei alkuunkaan” kokemusta sijoittamisesta. Miehillä vastaava luku on vain 55 %. Rahoitusteorian mukaan tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Naisista 28 % ei tunne tätä teoriaa lainkaan, kun taas miesten kohdalla vastaava luku on 17 %.

 Naiset tekevät sijoituspäätöksensä ainakin osittain ”mutu-tuntumalta” tai sitten he saavat apua päätöksiinsä muualta (esim. puolisoiltaan). Sijoittamisen ABC-kurssi pitäisi ympätä mukaan peruskoulun opetussuunnitelmaan, painottaa Niklas Odenwall.

Lisätuottojen metsästykseen lainavivulla voisi ottaa osaa 18 % naisista ja 37 % miehistä. Tässä tulee esiin miesten korkeampi riskinottohalukkuus tai tietoisuus sijoituslainan korkojen verovähennysoikeudesta.


Suomalaiset lähtevät ”osakepilkille”, kun paikka markkinoilla aukeaa

65 % naisista ja jopa 79 % miehistä lisäisi osakepainoaan sijoituksissaan, mikäli sijoitusten arvo tipahtaisi lyhyessä ajassa 20 % ilman perusteita. Toisaalta 30 % naisista ja 13 % miehistä jäisi toimettomana ihmettelemään kurssimuutosta tekemättä mitään.

 Suomalaisten ”sijoitusnahka” tuntuu olevan vankkaa tekoa, sillä lähes viidesosan mukaan olo tulee ”epämukavaksi” vasta kun sijoitusten arvonlasku ylittää 50 %, sanoo Odenwall.

Jos aikajänne konkretisoidaan viiden vuoden horisontiksi, 38 % naisista ja 30 % miehistä ei hyväksy sijoituksilleen lainkaan arvonlaskua vaan odottaa sen pitävän arvonsa tai peräti odottaa siltä tuhtia arvonnousua.

 Kukapa sitä nyt tappiokseen haluaakaan säästää, summaa Odenwall.

Suomalaisen ”tulos tai ulos” -sijoitushorisontti 5 vuotta

Suurin osa sijoittajista tekee sijoituspäätöksensä viiden vuoden sijoitushorisontilla (naiset 59 % ja miehet 52 %). Pitkällä yli 20 vuoden sijoitushorisontilla on liikenteessä 12 % naisista ja 13 % miehistä. Alle vuoden pikatuottohorisontilla hakee tuottoja vain pieni vähemmistö, noin 4 % vastaajista.

Sekä naisilla (32 %) että miehillä (33 %) ihanneallokaatio on sama: Molemmat sijoittaisivat 60 % varoistaan korkean tuoton ja riskin tuotteisiin, kuten kehittyviin markkinoihin, ja 40 % matalan tuoton ja riskin tuotteisiin, kuten korkosijoituksiin.

Erot naisten ja miesten välillä tulevat esiin toiseksi suosituimmassa allokaatiossa: Siinä naiset (28 %) sijoittaisivat 40 % korkeaan tuottoon/riskiin ja 60 % matalaan tuottoon/riskiin. Miehet (27 %) sen sijaan sijoittaisivat toiseksi mieluiten 80 % varoistaan vielä korkeampaan tuottoon/riskiin ja 20 % matalaan tuottoon/riskiin.

 Miehet ovat olleetkin etunenässä sijoittamassa varojaan kehittyville markkinoille naisten vielä tullessa hieman jälkijunassa, kertoo Niklas Odenwall.

Espoolaisilla suurin riskinottohalukkuus

Paikkakunnittain tuloksia tarkastellessa selviää, että isoissa kaupungeissa asuvat ovat halukkaita ottamaan hieman keskiarvoa suuremman riskin. Isoissa kaupungeissa asuvista suurin riskinottohalukkuus on espoolaisilla, joiden keskimääräinen riskitaso on 4,4 % keskiarvoa korkeampi ja alhaisin turkulaisilla, joilla keskimääräinen riskitaso on 4,3 % keskiarvoa alhaisempi.

Kiintoisa ilmiö löytyy Tampereen seudulta.  Tampereen kehyskunnissa (Pirkkala, Nokia ja Lempäälä) ollaan riskinottohalukkuuden osalta kärkiviisikossa, mutta itse Tampereella ollaan piirun verran keskiarvon alapuolella.

 Kertooko tämä ilmiö siitä, että nuoret tuotonnälkäiset sijoittajat asuvat kehyskunnissa ja Hämeenkadun ympäristössä arvostetaan maltillisempaa ja varmempaa tuottoa, aprikoi Odenwall.

Kaikkien syyskuussa 2013 sijoitusoppaan testin tehneiden kesken arvotaan yhdelle asiakkaalle 444 euron arvoinen sijoitusoppaan suosittelema rahastosalkku. Sijoitusoppaaseen voi tutustua osoitteessa www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoitusopas.html

Lisätietoja antaa:
Niklas Odenwall, Nordnet Suomen maajohtaja
040 565 6043 / niklas.odenwall@nordnet.fi

Nordnet is a Nordic online bank with about 470,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.