2010-05-18

Joka seitsemäs pohjoismaalainen tuntee tulleensa petetyksi pankkiasioissa

Keskimäärin joka seitsemäs pohjoismaalainen on tuntenut tulleensa petetyksi pankkiasioissa. Tämä selviää uudesta laajasta tutkimuksesta, joka toteutettiin Nordnet toimeksiannosta suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten keskuudessa. Tanskalaiset kokevat tulleensa eniten petetyiksi norjalaisten pitäessä toista sijaa. Suomalaiset ja ruotsalaiset vuorostaan katsovat olevansa hieman naapurimaitaan paremmassa asemassa.

Nordnet Pankki antoi 13. huhtikuuta – 4. toukokuuta välisenä aikana markkinatutkimusyritys Novus Opinionin kysyä 4 000 henkilöltä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, jos he tunsivat tulleensa petetyiksi pankkiasioissa. Tanskalaisista joka viides koki tulleensa jymäytetyksi pankkisuhteensa aikana. Norjassa vastaava prosenttiosuus oli 15. Vastaavasti Suomessa kaltoin kohdelluiden osuus oli 9 prosenttia. Ruotsalaiset olivat selvityksen perusteella Pohjoismaiden tyytyväisimpiä pankkiasiakkaita, sillä pettymyksensä ilmaisi 8 prosenttia vastaajista.

“Luottamus pankkisektoria kohtaan on ensiarvoisen tärkeää aikana, jolloin epävakaat markkinaolosuhteet koettelevat finanssimaailmaa. Pankkien saamaa arvosanaa voidaan pitää vähintäänkin heikkona, jos joka seitsemäs pankkiasiakas Pohjoismaissa kokee parannettavaa asiakassuhteessaan”, sanoo Nordnet Suomen arvopaperinvälityksen johtaja Nuutti Hartikainen.

Tutkimuksessa pettymyksensä ilmaisseet vastaajat saivat lisäkysymyksen, jossa tiedusteltiin yksityiskohtaisesti, millä asiakassuhteen osa-alueella vastaaja katsoi tulleensa kaltoin kohdelluksi. Vastauksista kävi ilmi, että petetyksi tuleminen liittyi pääosin rahan lainaamiseen. Ruotsissa ja Norjassa nousivat erityisesti esiin asuntolainat. Tanskalaiset taas tunsivat tulleensa petetyiksi sijoitusneuvontaan liittyvissä asioissa. Suomalaiset vastaajat ilmaisivat pettymyksensä myös muihin lainoihin, kuten kulutusluottoihin ja pikavippeihin. Myös tyytymättömyys rahastoja ja sijoitusneuvontaa kohtaan oli Suomessa suurempaa kuin asuntolainoihin liittyvät negatiiviset kokemukset.

“Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on tyypillisintä, että asiakkaat tuntevat tulleensa jymäytetyiksi erityyppisten lainojen kanssa. Tanskassa taas sijoitusneuvonta on osa-alue, joka saa huonoimman arvosanan. Tämä voi olla selitettävissä sillä, että useat tanskalaiset pankit ovat usean vuoden ajan olleet äärimmäisen aggressiivisia myyntityössään. Monissa tapauksissa myydyt sijoitustuotteet ovat muuttuneet enemmän tai vähemmän arvottomiksi”, Hartikainen sanoo.