2011-04-21

Jos suomalaiset olisivat rikkaita, mitä he tekisivät?

Suomalaiset ovat turvallisuudenhakuisia, ruotsalaiset jaloja, norjalaiset vaatimattomia ja tanskalaiset nauttivat elämästä. Näin osoittaa Novuksen nettipankki Nordnetin toimesta toteuttama tutkimus vauraudesta.


Kaikissa neljässä naapurimaassa ollaan samaa mieltä siitä, että taloudellinen riippumattomuus pitää sisällään mahdollisuuden matkustaa ja kerätä muistoja valokuva-albumiin. Suomalaisten ja tanskalaisten mielestä tarvitaan 200 000 euroa, jotta tuntisi itsensä rikkaaksi, kun taas ruotsalaisille ja norjalaisille riittäisi siitä puolet eli 100 000 euroa. Tutkimuksesta nousee selkeästi esiin se, että suomalaiset haluavat ostaa asunnon (48 %), norjalaiset lopettaa säästämisen (36 %) ja tanskalaiset syödä ulkona kun huvittaa (41 %). Ruotsalaiset haluavat parantaa maailmaa ja lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen (44 %).

Mitä taloudellinen rikkaus mielestäsi tarkoittaa?

Helpoin tie rikastumiseen on neljän maan kansalaisten mukaan periminen. Suomalaiset ja ruotsalaiset uskovat myös kohtaloon (9 %). Norjalaiset sen sijaan panostavat uran luontiin (18 %), kun taas tanskalaiset uskovat säästämisen olevan tie rikkauksiin (11 %).

–  Me ja ruotsalaiset uskomme vähiten, että töissä raatamalla voisi rikastua. Sen sijaan toivomme perintöä tai rikastumisen tapahtuvan kohtalon oikusta. Ne ovat kuitenkin kontrollimme ulkopuolella. Norjalaiset ja tanskalaiset taas uskovat, että uraa luomalla ja säästämällä he pystyvät vaurastumaan. Heidän asenteissaan piilee tervettä realismia. Selvät konkreettiset tavoitteet auttavat saavuttamaan unelmia. Tarvitaan vain hieman kärsivällisyyttä, Nordnetin arvopaperinvälityksen johtaja Nuutti Hartikainen sanoo.

Mikä on yksinkertaisin tapa rikastua?

Jos me pohjoismaalaiset saisimme satatuhatta euroa puhtaana käteen, suurin osa säästäisi. Norjalaiset ja ruotsalaiset näyttäisivät myös anteliaan puolensa ja lahjoittaisivat osan rahasta perheelleen sekä ystävilleen (32 % sekä 37 %). Tanskalaiset ostaisivat luksusmatkan (26 %). Suomalaiset eivät muuttaisi mitään, vaan jatkaisivat elämäänsä kuten ennenkin (35 %).

–  Pohjoismaalaisilla on terve suhtautuminen rahaan, vaikkakin häviävän pieni osa kansasta tuhlaisi sen kulutustuotteisiin kuten kodinelektroniikkaan, merkkivaatteisiin tai koruihin. Sen sijaan matkat ja niistä saadut pysyvät muistot tai säästäminen sekä vaihtoehtoisesti epäitsekkäät lahjat ovat listan kärjessä, Nuutti Hartikainen sanoo.

Mitä tekisit, jos saisit 100 000 euroa?

Tutkimuksesta:

Novus toteutti tutkimuksen Nordnetin toimeksiannosta 24.2.–10.3.2011. Tutkimus perustuu 4 000 18–79 -vuotiaan suomalaisen, ruotsalaisen, norjalaisen ja tanskalaisen haastatteluihin. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ihmisten suhtautumista vaurauteen. Esitetyt kysymykset olivat:

Mitä taloudellinen rikkaus mielestäsi tarkoittaa?
Kuinka paljon tililläsi pitäisi olla rahaa, jotta tuntisit itsesi rikkaaksi? Kirjoita summa numeroina alla olevaan tilaan.
Mikä on yksinkertaisin tapa rikastua?
Mitä tekisit, jos saisit 100 000 euroa?

Lisätietoja antaa: Nuutti Hartikainen, Nordnet Suomen arvopaperinvälityksen johtaja
+358 9 681 78 499, +358 50 380 3805

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 360,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer