2010-08-02

Juli: Hög aktivitet i sommarvärmen

Aktiviteten bland spararna på börsen var under juli hög för att vara en sommarmånad präglad av semestrar och värme. Totalt gjordes drygt 1 miljon avslut, vilket är en minskning med 1,9 procent jämfört med juli 2009, och en minskning med 17,1 procent jämfört med föregående månad.

I juli gjordes 1 042 605 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 47 391 avslut per börsdag.

      Förändring   Förändring
  Juli 2010 Juli 2009 ett år Juni 2010 en månad
Sverige 510 781 489 972 4,2% 625 009 -18,3%
Norge 187 476 235 718 -20,5% 255 438 -26,6%
Danmark 126 809 156 537 -19,0% 160 323 -20,9%
Finland 158 736 102 058 55,5% 159 421 -0,4%
Tyskland 58 528 71 362 -18,0% 56 886 2,9%
Luxemburg 275 7 673 -96,4% 513 -46,4%
Totalt 1 042 605 1 063 320 -1,9% 1 257 590 -17,1%
Snitt per börsdag 47 391 46 231 2,5% 61 346 -22,7%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.

Enligt preliminär statistik är Nordnet under juli månad fjärde största mäklare mätt i antal aktieavslut på de nordiska börserna.

– Juli har varit en bra månad på börsen, och aktiviteten har trots tropisk värme och sommarsemestrar varit hög, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

Mäklare Marknadsandel
1. SEB 8,5%
2. Credit Suisse 7,3%
3. Morgan Stanley 5,7%
4. Nordnet 5,6%
5. Citadel Securities 5,5%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet

För mer information, kontakta:Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet,
08-506 330 12
jonas.burvall@nordnet.se

Filer