2011-08-01

Juli: Sommarstiltje på börsen

Spararna minskade sin aktivitet på de nordiska börserna i juli jämfört med juni. På årsbasis märks även en försiktigare inställning till marknaden


I juli gjordes 859,758 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 40,941avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 387 000 stycken, motsvarande en ökning med 3 000 sedan föregående månad och 27 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juli preliminärt till 0,3 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Jul. 2011 Jul. 2010 ett år Jun. 2011 en månad
Sverige 450,989 510,781 -11.7% 533,990 -15.5%
Norge 148,867 187,476 -20.6% 165,694 -10.2%
Danmark 96,590 126,809 -23.8% 110,682 -12.7%
Finland 163,312 158,736 2.9% 176,355 -7.4%
Totalt 859,758 983,802 -12.6% 986,721 -12.9%
Snitt per börsdag 40,941 44,718 -8.4% 53,336 -23.2%
Aktiva konton 387,000 319,000 21.3% 384,000 0.8%
Nettosparande (MSEK) 300 800 -62.5% 200 50.0%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Den minskade aktiviteten i juli kan främst härledas till den fortsatta skuldoron på marknaden, och att det överlag brukar råda sommarstiltje på börsen, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 augusti 2011 kl 11.15 (CET).

Filer