2011-07-01

Juni: Greklandsoro bland spararna

Utöver många helgdagar präglades juni av oron för Grekland, och spararna minskade sin aktivitet på de nordiska börserna jämfört med maj.


I juni gjordes 986 721 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 53 336 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 384 000 stycken, motsvarande en ökning med 4 500 sedan föregående månad och 24 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juni preliminärt till 0,2 miljarder SEK.

      Förändring   Förändring
  Jun. 2011 Jun. 2010 ett år Maj. 2011 en månad
Sverige 533 990 625 009 -14,60% 660 930 -19,20%
Norge 165 694 255 438 -35,10% 187 178 -11,50%
Danmark 110 682 160 323 -31,00% 128 678 -14,00%
Finland 176 355 159 421 10,60% 175 987   0,20%
Totalt 986 721 1 200 191 -17,80% 1 152 773 -14,40%
Snitt per börsdag 53 336 57 152 -6,70% 52 399   1,80%
Aktiva konton 384 000 316 000 21,50% 379 500   1,20%
Nettosparande (MSEK) 200 500 -60,00% 200   0,00%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Juni inleder de stillsammare sommarmånaderna på börsen, och i kombination med oron för Grekland som varade hela månaden har spararna dragit ner på börsaktiviteten, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2011 kl 11.00 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 380,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer