2012-07-02

Juni: Låg riskvilja hos spararna

Osäkerheten kring Grekland fortsätter sprida oro på marknaden, och i juni minskade både antalet avslut och nettosparandet bland spararna.


I juni gjordes 919 179 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 48 378 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 426 500 stycken, motsvarande en ökning med 2 500 sedan föregående månad och 21 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juni preliminärt till -100 miljoner SEK.

Förändring Förändring
Jun. 2012 Jun. 2011 ett år Maj 2012 en månad
Sverige 514 671 533 990 -3,6% 648 280 -20,6%
Norge 148 139 165 694 -10,6% 158 508 -6,5%
Danmark 96 709 110 682 -12,6% 106 825 -9,5%
Finland 159 660 176 355 -9,5% 186 957 -14,6%
Totalt 919 179 986 721 -6,8% 1 100 570 -16,5%
Snitt per börsdag 48 378 53 336 -9,3% 53 686 -9,9%
Aktiva konton 426 500 384 000 11,1% 424 000 0,6%
Nettosparande (MSEK) -100 200 900

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Sommarmånaderna präglas normalt sett av lägre handelsaktivitet, och i år tycks riskviljan extra låg bland spararna på grund av osäkerheten kring Grekland och euron. Både antalet avslut och nettosparandet drabbas, och vi ser bland annat att många valt att plocka ut vårens utdelningar snarare än att återinvestera dem, säger Adrian Westman, Head of Communications på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Head of Communications Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2012 kl 11.30 (CET).

Filer