2010-07-01

Juni: Semestertempo på börsen

Sommaren är här och aktiviteten bland spararna var lägre i juni än under årets föregående månader. Totalt gjorde Nordnets sparare knappt 1,3 miljoner avslut, vilket är en minskning med 2,2 procent jämfört med juni 2009, och en minskning med 20,4 procent jämfört med föregående månad. 

I juni gjordes 1 257 590 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 61 346 avslut per börsdag. 

      Förändring   Förändring
  Juni 2010 Juni 2009 ett år Maj 2010 en månad
Sverige 625 009 579 801 7,8% 796 463 -21,5%
Norge 255 438 335 347 -23,8% 284 802 -10,3%
Danmark 160 323 177 581 -9,7% 180 392 -11,1%
Finland 159 421 105 207 51,5% 246 002 -35,2%
Tyskland 56 886 77 191 -26,3% 71 540 -20,5%
Luxemburg 513 10 697 -95,2% 823 -37,7%
Totalt 1 257 590 1 285 824 -2,2% 1 580 022 -20,4%
Snitt per börsdag 61 346 61 230 0,2% 81 027 -24,3%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. 

Enligt preliminär statistik är Nordnet under juni månad tredje största mäklare mätt i antal aktieavslut på de nordiska börserna. 

– Juni markerar starten på sommaren, aktiviteten på börsen minskar och spararna går på semester – eller följer fotbolls-vm. För att vara en sommarmånad, är dock aktiviteten hög vilket kan spåras till de stora rörelserna på börsen, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet. 

Mäklare Marknadsandel
1. SEB 8,8%
2. Credit Suisse 7,3%
3. Nordnet 6,3%
4. Morgan Stanley 5,1%
5. Citadel Securities 5,0%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet

 

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 310,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

 

Filer