2015-04-29

Kinas börsrusning gör fondspararna köpgalna

Under april fortsatte de flesta av världens börser att klättra, även om andra halvan innebar flera dagar med större negativa rörelser. Men det var inte den gamla västvärldens börser som lockade fondspararna till investeringar, utan störst uppsving har istället funnits för Kina- och Rysslandsfonder. Kinas aktiemarknad har mer än fördubblats sedan juli och med uppgången har intresset ökat. Fondspararnas affärer i Kinafonder har under senaste månaden stigit mer än fyra gånger sedan förra sommaren. 


Bland de svenska fondspararna hos Nordnet Bank var aktiviteten hög men nådde inte upp till senaste månadens rekordnivåer. Jämfört med samma månad året innan var omsättningen 119 procent högre men jämfört med föregående månad sjönk omsättningen med 12 procent. På köpsidan syns särskilt Kinafonder och bland fondförsäljningarna dominerar de tidigare så populära bioteknikfonderna.

– Intresset för Kinafonder har fullkomligt exploderat. Den urstarka utvecklingen för marknaden får fondspararna att vädra morgonluft och hoppas på fortsatt rally. Handeln i Kinafonder har redan efter fyra månader passerat omsättningen för hela 2014, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank.

– Fondspararnas syn på bioteknik har vänt tvärt. Från att ha varit en av de populäraste fondkategorierna så syns nu stora försäljningar. Egentligen är detta ett sundhetstecken eftersom dessa högriskfonder kommit att utgöra en allt för stor andel av många sparares portföljer, avslutar Mårder.

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder
CATELLA HEDGEFOND FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY
FIDELITY CHINA FOCUS LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSF.
SEB EUROPA SMÅBOLAGSFOND 518 SEB BIOTEKNIKFOND
AMF PENSION AKTIEFOND EUROPA UBS EQUITY FUND BIOTECH
DNB GL INDEKS CARNEGIE INDIENFOND
ROBUR INDEXFOND ASIEN ATLANT STABILITY
DIDNER & GERGE SMALL & MICROCAP SKAGEN GLOBAL
CARNEGIE SVERIGEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG
UBS LUX EQUITY CHINA OPPORTUNITY USD P SPP FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND
ALFRED BERG RYSSLAND SPP AKTIEFOND USA

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks över 270 000 svenska konton under april och fondurvalet exkluderar Nordnet Banks egna gratisfonder.

För ytterligare information, kontakta:
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
Blogg: http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/ 
Email: gunther.marder@nordnet.se

Nordnet is a Nordic online bank with about 570,800 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer