2021-04-29

Kjempevekst for Nordnet Norge i første kvartal

Nordnet Norge kan vise til kjempevekst i årets første kvartal. I løpet av årets første tre måneder har Nordnet Norge fått 53 500 nye aktive kunder. Dette er over dobbelt så mange som i første kvartal 2020, og flere nye kunder enn selskapet fikk i hele 2019 – et år hvor de også tok over alle kundene fra Netfonds.

I dag publiserer Nordnet sin kvartalsrapport for første kvartal. Hele rapporten er tilgjengelig på www.nordnetab.com.

Totalt hadde Nordnet i Norge ved utgangen av første kvartal 288 300 kunder, noe som tilsvarer en økning på 65 prosent de siste 12 månedene. Kundenes samlede kapital på plattformen var ved kvartalets utgang på 110 milliarder svenske kroner, en økning på 122 prosent siste 12 måneder. Totalt gjorde Nordnets norske kunder nesten 6 millioner handler i løpet av årets første kvartal.

– Vi opplever en voldsom interesse for sparing og investering generelt, og aksjehandel spesielt i det norske markedet. Som den ledende og største digitale plattformen for sparing og investering i norske markedet så kapitaliserer Nordnet selvfølgelig godt på denne interessen, sier Anders Skar, landssjef for Nordnet i Norge.

Den sterke veksten i kunder, kapital og aktivitet på Nordnet-plattformen leder naturligvis også til kraftig vekst i inntekter og et kruttsterkt resultat for første kvartal. Inntektene steg med 92 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Resultat før skatt endte på 174,9 millioner svenske kroner, mot 67,2 millioner i samme kvartal 2020.

– Vi fortsetter å vokse inntektssiden kraftig, samtidig som kostnadene holdes stabile, forteller Skar.

Lanseringen av egen pensjonskonto den 1. februar har vært en viktig hendelse for Nordnet Norge i første kvartal. Tall fra Norsk Pensjon viser at totalt 34 000 kunder har valgt å flytte pensjonskontoen sin per 23. april. 8 500 av disse har valgt å opprette pensjonskontoen i Nordnet, og totalt står det er i dag ca 1,6 milliarder kroner på pensjonskonto hos Nordnet.

– Nordnet har så langt har en markedsandel på rundt 25 prosent i selvvalgt-markedet for pensjonskonto, noe vi er meget godt fornøyde med. Egen pensjonskonto er en viktig døråpner til det store pensjonsmarkedet for Nordnet og utvilsomt et forretningsområde vi kan hente vekst fra i årene som kommer, sier Skar.

Nordnet presenterte også et sterkt finansielt resultat i første kvartal på konsernnivå. Totale inntekter for alle Nordnets markeder i Norden landet på 1 113,6 millioner svenske kroner. Et stabilt kostnadsnivå i hele konsernet ga et totalresultat før skatt på 829,6 millioner kroner, noe som er en økning på 126 prosent sammenlignet med første kvartal 2020.

Finansielt resultat januar-mars 2021 (januar-mars 2020) for Nordnet Norge:

  • Inntektene steg med 92 prosent og endte på 237,7 (124,1) millioner SEK.
  • Kostnadene økte med 11 prosent og endte på 62 (55,8) millioner SEK.
  • Driftsresultatet er 160 prosent høyere enn fjoråret og endte på 174,9 (67,2) millioner SEK.

Anders Skar, Country Manager Nordnet Norway | 959 222 77 - anders.skar@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.