2012-03-08

Kjønnsforskjeller for investorer en myte

Flere menn enn kvinner investerer på børsen, men forskjellene mellom kvinnelige og mannlige investorer er små. Både kvinner og menn foretrekker store, velkjente aksjer og kjente fond. Det viser statistikk fra Nordnet.


I forbindelse med kvinnedagen har Nordnet trukket ut statistikk fra sine mer enn 400.000 kunders konti i Norge og resten av Norden. Det er en overvekt av menn som investerer, men når man ser på kvinnene som investerer i aksjer er det ingen særlig forskjell på hvilke selskaper de velger. Det gjelder for både norske såvel som de andre nordiske kvinnene. Dermed utfordres den generelle antagelsen om at kvinnelige investorer er mer forsiktige, mens menn er mer risikovillige når de investerer.

– Den mest populære aksjen blant våre kvinnelige sparere er Statoil fulgt av REC, mens mannen foretrekker REC fulgt av Statoil. Telenor og Norsk Hydro er å finne på de neste plassene hos begge kjønn. Strategien er med andre ord nesten den samme. Begge kjønn satser på store og velkjente selskaper, sier Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom hos Nordnet.

I følge statisitkken velger kvinner i noe høyere grad å investere i fond enn menn, men når en ser på valget av fond, er det kun små forskjeller.

Fond fra Holberg og WarrenWicklund (Terra) dominerer listen over de mest populære fondene, med Holbergs Norgefond i topp hos begge kjønn. Akkurat som på aksjesiden, har kvinner og menn altså samme strategi. Det er med andre ord en myte at menn tar høyere risiko i sparingen sin, sier Sissel Olsvik Vammervold.

Når det gjelder andelen av kvinner som investerer vs. menn som investerer, er det en stor overvekt av mannlige investorer, ikke minst blant de private investorene hos Nordnet i Norge. Her er kun 14 prosent av investorene kvinner. I Danmark er 18 prosent kvinner, mens det i Sverige og Finland er henholdsvis 32 prosent og 26 prosent kvinner.

– Jeg tror at statisitkken avspeiler at mange kvinner unngår å investere i aksjemarkedet fordi man tror at det ”er noe menn gjør”. Det er forhåpentligvis en oppfatning som vil endre seg med tilden, for det betyr at mange kvinner går glipp av muligheten for høyere avkastning, som en langsiktig aksjesparing jo gir, avslutter Vammervold.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom hos Nordnet

Mobil: 907 82 282 eller mail: sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Link til pressebilder: http://org.nordnet.se/en/news/newsroom/images/press-images

Mest populære aksjer å eie i Norden

Statistikken bygger på Nordnets cirka 410.000 konti i Norden.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 415,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer

Bilder