2012-03-08

Kønsforskelle for investorer en myte

Flere mænd end kvinder investerer på børsen, men forskellene mellem kvindelige og mandlige investorer er små. Både kvinder og mænd foretrækker store og velkendte aktier og kendte investeringsforeninger. Det viser statistik fra Nordnet, internetbanken for private investorer.


Op til den internationale kvindedag har Nordnet trukket statistik på sine kunders mere end 400.000 depoter i Danmark og resten af Norden. Der er en overvægt af mænd, som investerer, men når man ser på de kvinder, der investerer i aktier, er der ingen afgørende forskel på, hvilke selskaber de og mændene vælger. Det gælder såvel for danske investorer som for investorer i de øvrige nordiske lande. Dermed udfordres den almindelige antagelse om, at kvindelige investorer er mere forsigtige, mens mænd er mere risikovillige, når de investerer.

– De mest populære aktier blandt de kvindelige investorer hos Nordnet i Danmark er Vestas fulgt af Danske Bank, Novo Nordisk, FLSmidth og Carlsberg. De mandlige investorer har også Vestas og Danske Bank i top, og derefter kommer de samme aktier bare i en anden rækkefølge. Strategien adskiller sig med andre ord ikke – uanset køn satser danskerne på store og velkendte selskaber, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet Danmark.

Kvinder vælger i lidt højere grad end mænd at investere gennem investeringsforeninger, men ser man på valget af foreninger, er det svært at pege på nogen større forskelle.

– Listen domineres af afdelinger i kendte investeringsforeninger, som investerer i andre verdensdele, og det gælder for både kvindelige og mandlige investorers vedkommende. Det tyder altså ikke på, at der hos dem, som investerer gennem en investeringsforening, er nogen nævneværdig forskel på kvinders og mænds valg, siger Max Gandrup.

Når det gælder kvindelige private investorer, udgør de dog en langt mindre andel end de mandlige. Det gælder ikke mindst i Danmark, hvor kun 18% af de private investorer hos Nordnet er kvinder. I en nordisk sammenhæng ser man kun en lavere andel af kvinder i Norge,14%, mens der i Finland er 26% og i Sverige 32% kvindelige investorer hos Nordnet.

– Jeg tror, at statistikken afspejler, at mange kvinder holder sig tilbage for at investere, fordi man oplever, at det ”er noget mænd gør”. Det er forhåbentlig en opfattelse, som vil ændre sig med tiden, for den betyder, at mange kvinder går glip af det højere afkast, som en langsigtet opsparing i aktier generelt giver, siger Max Gandrup.

For yderligere information, kontakt:
Max Gandrup, landechef for Nordnet Danmark
Telefon: +46 709 89 00 71
E-mail: max.gandrup@nordnet.dk

Mest populære aktier at have i porteføljen, Norden

Statistikken bygger på Nordnets cirka 410.000 konti i Norden.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 415,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer

Bilder