2023-07-02

Korr: Rentefond og tek-fond mest kjøpt i juni

Høye renter har ført til økt interesse for alle typer rentefond. Teknologifond, som har steget hele 30 til 50 prosent hittil i år, er også på kjøpstoppen i juni. Norske aksjefond selges.

I juni nettosolgte Nordnets kunder aksjefond for 3 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 172 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 22 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.618 millioner og solgte for 1.427 millioner, noe som ga et nettokjøp på 191 millioner i juni.

Verdens børser videre opp i juni

MSCI World Index steg knappe 5 prosent i juni målt i dollar. Både amerikanske og europeiske aksjeindekser steg markant i juni. Vekstmarkeder hadde også en sterk måned.

– De store globale selskapene fortsetter å rapportere gode tall, og resesjonen lar vente på seg, tross økende renter. Den varslede resesjonen ser ut til å alltid være noen måneder frem i tid, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet, med et smil.

Teknologifond og rentefond på kjøpstoppen

3 av de 10 mest kjøpte fondene i juni er teknologifond.

Teknologiindeksen har gått som en kule så langt i 2023. Et fond som Nordnet Indeksfond Teknologi, som følger MSCI World Information Technology-indeksen, er opp rundt 50 prosent i første halvår.

– Mye av oppgangen i tek-sektoren skyldes den voldsomme interessen omkring kunstig intelligens (AI). Mange tek-selskaper melder om sterke salgstall som følge av investeringer i AI, og det liker aksjemarkedet, kommenterer Sættem.

4 globale indeksfond er også å finne blant de 10 mest kjøpte fondene, inklusive KLPs valutasikrede variant.

3 rentefond er også på topp 10-listen, deriblant de 2 high yield-rentefondene Heimdal Høyrente og Alfred Berg Nordic High Yield. Disse to fondene har gitt 10-11 prosent avkastning siste 12 måneder.

– Med dagens rentenivå og kredittspreader er dette om lag forventet avkastning det neste året også. Mange kunder synes high yield rentefond er attraktive investeringer på disse nivåer, særlig med tanke på at avkastningen i alle rentefond kun beskattes med 22 prosent for privatpersoner. Det er imildertid viktig å være klar over at high yield fondene kan falle både 10 og 20 prosent i verdi hvis det skulle blåse opp til storm, understreker spareøkonomen.

Norske og nordiske aksjefond selges

5 av de 10 mest solgte fondene i juni er norske og nordiske aksjefond.

– Oslo Børs har hatt svak avkastning hittil i år, og Hovedindeksen er så vidt på plussiden ved halvårsskiftet. Den norske børsen tynges av svakere olje- og gasspriser. For dollar og euroinvestorer er avkastningen på norske aksjer negativ hittil i år, avslutter Sættem.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I JUNI:

NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
HEIMDAL HØYRENTE
DNB TEKNOLOGI
DNB GLOBAL INDEKS 
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
JPMORGAN US TECHNOLOGY
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
KLP LIKVIDITET

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I JUNI:

NORDNET INDEKSFOND EUROPA
NORDNET INDEKSFOND NORGE
SISSENER CORPORATE BOND
BGF  WORLD ENERGY 
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
KLP AKSJE NORGE INDEKS II
ALFRED BERG GAMBAK 
KLP AKSJE NORDEN 
ÖHMAN GLOBAL GROWTH
FIRST VERITAS

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.