2008-05-02

Kraftigt ökad aktivitet i april

Aktiviteten hos Nordnets kunder ökade i april, både jämfört med mars 2008 och med april 2007. Under månaden gjordes 837 996 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 38 091 avslut per börsdag.

”Det är en ökning med 35 procent jämfört med april 2007, främst på grund av den slagiga marknaden”, säger Jessica von Otter, informationschef på Nordnet.

Den största ökningen var i Norge och Finland där aktiviteten ökade med 95 respektive 90 procent jämfört med föregående år.

”Den största ökningen i aktivitet har våra kunder i Norge, Danmark och Finland stått för”, säger Jessica von Otter.

Under månaden visade utlåningen en ökande trend samtidigt blankningen minskade.

”Det finns flera faktorer som gör att vi anar en positiv marknadstro bland våra kunder. Dels ökade de sina investeringar i aktier, såväl direktägande som aktiefonder, dels ökade utlåningen samtidigt som blankningen minskade”, säger Jessica von Otter.

Nordnet apr-08 årl mar-08 feb-08 jan-08 apr-07
förändr
Sverige 298 112 12% 288 779 375 481 422 283 265 203
Norge 256 129 95% 213 433 273 383 339 720 131 497
Danmark 108 529 23% 109 573 129 943 157 181 88 495
Finland 81 186 90% 75 756 93 644 106 451 42 758
Tyskland 85 926 2% 76 119 88 830 109 657 83 831
Luxemburg 8 114 -16% 7 052 10 630 12 006 9 686
Totalt 837 996 35% 770 712 971 911 1 147 298 621 470

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag
April 2008 38 091
Mars 2008 38 536
Februari 2008 46 281
Januari 2008 49 883
April 2007 31 074

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jessica von Otter, informationschef, +46 8-506 330 30, +46 70 969 74 24, jessica.vonotter@nordnet.se

Filer