2023-11-22

Kunder inom förmedlings- och förvaringstjänster av värdepapper från Handelsbanken Finland till Nordnet

Nordnet Bank AB och Handelsbanken har ingått ett samarbetsavtal, genom vilket Handelsbanken Finlands kunder inom förmedling och förvaring av värdepapper hänvisas till Nordnet under 2024 års första kvartal.

I och med samarbetet kan kunder som flyttar över från Handelsbanken till Nordnet uppskattningsvis från och med april-juni 2024 sköta sina direkta aktie- och börsplaceringar i Nordnets tjänst. Samtidigt avvecklar Handelsbanken sina förmedlings- och förvaringstjänster för värdepapper.

Överflyttningen till Nordnet förutsätter att kunderna aktivt godkänner saken samt identifierar sig i Nordnets tjänst och lämnar de uppgifter som krävs för att inleda en kundrelation. Kunderna behöver dock inte göra någonting ännu. Kunderna får ytterligare information och närmare anvisningar i januari 2024.

  • Vi är glada över det här samarbetet och övertygade om att Nordnet är den bästa lösningen för våra kunder inom förmedlings- och förvaringstjänster. Genom det här samarbetet kan vi göra övergången så enkel som möjligt för våra kunder. Nordnet har också tidigare erfarenhet av samarbetsöverflyttningar i den här skalan. Både vi och vår samarbetspartner Nordnet finns självfallet där som stöd för kunderna under hela övergångsfasen, säger Mike Peltola, som är chef för placerings- och privatförsäljningen på Handelsbanken Finland.
  • Nordnet är Finlands populäraste aktiemäklare som anlitas av privata investerare, och vi kan erbjuda investerare som flyttar över från Handelsbanken mycket stöd kring investering i aktier. På grundval av samarbetet kan börsnoterade instrument och icke börsnoterade aktier flyttas över, men inte fonder. Enligt instruktionerna överförs automatiskt också information om förvärvspriser och förvärvstidpunkter för värdepapper till kunderna som följer anvisningarna. Vi välkomnar varmt alla investerare som flyttar över till oss, säger landschef Suvi Tuppurainen på Nordnet Finland.

Bakom överflyttningen av värdeandelskonton ligger Handelsbankens beslut att dra sig tillbaka från den finländska marknaden.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finlands verksamhet ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Capital Markets Operations svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har totalt ca 520 medarbetare i Finland. Handelsbanken-koncernen meddelade 19.10.2021 att den kommer att dra sig ur Finland. Handelsbanken meddelade 31.5.2023 om försäljningen av en del av den finländska verksamheten. Den del av verksamheten som ligger utanför tidigare kommunicerad försäljning övergår i en avvecklingsfas där flera alternativ såsom försäljning av mindre delar, utlokalisering eller överföring till andra av bankens enheter eller avveckling i egen regi övervägs.

Nordnet är en nordisk bank genom vilken investerare kan investera i bland annat aktier och fonder. Nordnets mål är att ge kunderna verktyg för att själva hantera sina investeringar och att vara förstahandsvalet för sparare och investerare i Norden. Nordnet grundades 1996 och har i dag över 1,8 miljoner kunder i Norden, varav 555 000 i Finland. Vid utgången av september 2023 uppgick kundmedlen till 785 miljarder SEK, varav 159 miljarder SEK i Finland.

Mer information:

Suvi Tuppurainen, landschef för Nordnet Finland
+358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi

Mike Peltola, chef för placerings- och privatförsäljningen, Handelsbanken Finland
+358 40 588 0225, mike.peltola@handelsbanken.fi

Pirjetta Soikkeli, kommunikationschef, Handelsbanken Finland
+358 40 750 0093, pirjetta.soikkeli@handelsbanken.fi

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk tai www.nordnet.fi.