2024-03-08

Kvinner opplever mindre økonomisk trygghet enn menn

En fersk undersøkelse fra Nordnet og Yougov viser at kvinner opplever mindre grad av økonomisk trygghet enn menn. Nesten halvparten av kvinnene svarer at de ikke har tilstrekkelig med oppspart kapital til å endre sin livssituasjon.

Yougov har på oppdrag for Nordnet nylig spurt 1000 nordmenn om de føler at de har nok egne sparepenger til å endre sin livssituasjon, for eksempel å si opp jobben eller avslutte et forhold. 38 prosent av respondentene svarer ja.

Men det er betydelige kjønnsforskjeller. Kun 32 prosent av kvinnene svarer ja. 49 prosent svarer nei, og resten svarer vet ikke. Blant menn er ja-andelen 44 prosent. Resten svarer nei eller vet ikke. For to år siden var det ingen kjønnsforskjeller å spore i svarene, mens i 2020 fant vi lignende kjønnsforskjeller som i år.

– Å ha egne sparepenger som du har kontroll over handler rett og slett om å ha tilstrekkelig med penger til å kunne si «fuck you» til noe du ikke er fornøyd med. Det kan være at du har en jobb du ikke trives i, forlate et dårlig forhold eller flytte til et nytt sted, uttaler Mari Rindal Øyen, Norgesjef hos Nordnet. Hun fortsetter:

– Kvinner har i gjennomsnitt noe lavere lønn, noe lavere pensjonsopptjening og noe lavere formue enn menn. I tillegg lever vi noen år lenger enn menn. Derfor mener jeg at oppsparte penger – «fuck you-money» – er spesielt viktig for kvinner, sier hun.

Denne undersøkelsen viser altså at færre kvinner enn menn har tilstrekkelig med «fuck you-money».

Mari Rindal Øyen mener likevel vi ser flere positive tegn på at kjønnsgapet tettes noe.

De siste årene har vi sett en økende interesse for sparing og investering blant nordmenn, og økningen har vært størst blant kvinner, viser blant andre tall fra AksjeNorge. Når det gjelder antall spareavtaler i fond er kvinner snart på høyde med mannfolkene, viser tall fra Verdipapirfondenes forening

Sparing = trygghet 

Personer som sparer og investerer over tid oppnår en større velstandsutvikling og økt økonomisk trygghet.

– At flere sparer og investerer, og at dette er likere fordelt mellom kjønn, er derfor viktig for jevne ut ulikheter i samfunnet. Ikke bare kvinner, men alle, tjener på å ha en egen sparing. For de fleste handler det om å komme i gang. En månedlig spareavtale i fond kan over tid utgjøre store beløp, avslutter Norgesjef hos Nordnet.

Mari Øyen Rindal, Country Manager Nordnet Norway | 924 42 738 - mari.rindal.oyen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Filer