2019-03-08

Kvinnor mindre riskbenägna men bättre investerare än männen

Kvinnorna är mindre riskbenägna än männen när det gäller sparande i aktier och fonder, men gör samtidigt bättre placeringar när de väl börjar investera på aktiemarknaden. Det visar en undersökning från Nordnet.

Bland Nordnets sparare är idag en tredjedel kvinnor. Bland de nya kunderna är dock procentandelen kvinnliga sparare högre, och andelen kvinnor i kundbasen har de senaste tre åren ökat från drygt 31 procent till drygt 33 procent.

–   Kvinnor intresserar sig i högre utsträckning än tidigare för sparande i aktier och fonder. Det är en mycket uppmuntrande utveckling och en fråga jag själv är starkt engagerad i. Förutom att sparande på börsen är roligt och lärorikt finns det så många andra värden förknippade med att göra investeringar på egen hand – det handlar om finansiell trygghet och självständighet för dig själv och din familj, ett rikare liv som senior och möjligheten att förverkliga drömmar och projekt, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

En undersökning gjord av YouGov, på uppdrag av Nordnet, visar att män i mer än dubbelt så hög utsträckning är benägna att ta hög risk i sitt sparande än kvinnor. Endast 4 procent av kvinnorna uppger att de tar hög risk för att maximera sin avkastning. Bland männen är denna andel 9 procent. Den andel som kan tänka sig att ta viss risk för att få lite högre avkastning är 39 procent bland kvinnorna och 49 procent bland männen. Generellt är riskbenägenheten avtagande med stigande ålder och som högst i åldersintervallet 30-39 år.

Samtidigt visar en undersökning från Nordnet att de aktier som bankens kvinnliga kunder valde att investera i under 2018 gav bättre avkastning än männens. Kvinnornas standardportfölj presterade drygt 2 procent bättre än männens.

–   Män handlar aktier i dubbelt så hög utsträckning som kvinnor, men det kvinnliga kollektivet presterar bättre än det manliga. Tittar vi på 2018 så slår kvinnorna både männen och börsen. Vår undersökning aktualiserar den klassiska frågan om manligt och kvinnligt självförtroende och benägenheten att testa saker som man upplever att man inte behärskar till hundra procent. Glädjande nog ökar dock andelen kvinnor som sparar i aktier, men utvecklingen borde gå snabbare. Där har vi i finansbranschen också ett ansvar att inspirera fler att komma igång med sina investeringar på börsen, säger Frida Bratt.


F
ör mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridabratt


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.