2018-07-17

Kysely: Rahasto- ja osakesijoittajat ovat muita kansalaisia vastuullisempia ostospäätöksissään

24 % suomalaisista on maksanut tuotteesta tai palvelusta enemmän, koska se on halvempaa verrokkia vastuullisempi valinta. Sijoittajien keskuudessa vastaava luku on 37 %. Yli puolet sijoittajista pitää ympäristön ja yhteiskunnallisen kestävyyden kysymyksiä jonkin verran tai erittäin tärkeinä sijoituspäätöksissä. Helsingin pörssin suuryhtiöistä vastuullisimpana nähdään KONE. Tiedot ilmenevät tuoreesta kyselytutkimuksesta koskien suomalaisten mielipiteitä vastuullisuudesta ja sijoittamisesta.

Sijoittajat valmiita maksamaan vastuullisista tuotteista

Tutkimuksen mukaan 24 % suomalaisista on viimeisen puolen vuoden aikana maksanut tuotteesta tai palvelusta enemmän siksi, että se on halvempaa verrokkia vastuullisempi valinta. Valinnat korostuvat nuorten keskuudessa. 18–22-vuotiaista 41 % ja 23–35-vuotiaista 32 % on maksanut tuotteesta enemmän siksi, että se on vastuullisempi valinta (vs. 35–55-vuotiaat 21 % ja 56–65-vuotiaat 14 %).

Kun tarkastellaan heitä, jotka ovat ilmaisseet omistavansa rahastoja ja/tai osakkeita, 37 % on maksanut tuotteesta tai palvelusta enemmän siksi, että se on halvempaa verrokkia vastuullisempi valinta. Heistä, joilla ei ole rahastoja ja/tai osakkeita, vain 16 % on maksanut vastuullisemmasta tuotteesta enemmän.

Rahasto- ja osakesijoittajista 57 % pitää sijoituspäätöksissä ympäristöön ja yhteiskunnalliseen kestävyyteen liittyviä kysymyksiä jonkin verran tai erittäin tärkeinä (naisista 66 % ja miehistä 51 %). Kuitenkin vain 30 % vastanneista sijoittajista on sijoittanut yritykseen tai muuhun sijoituskohteeseen erityisesti siksi, että se on vastuullinen valinta. Tässäkin iällä on selvä merkitys: nuoremmista suurempi osa on tehnyt vastuullisia sijoituspäätöksiä (18–22-vuotiaista jopa 43 % verrattuna 56–65-vuotiaista vain 21 %).

  Tutkimukseen osallistuneista 56 % odottaa yrityksen investointien tuottavan vuoden aikajänteellä. On lähtökohtaisesti hyvä asia, että moni näkee yrityksen tekemien todellisten valintojen ohjaavan myös sijoitustuottojen kehitystä. Toisaalta näkisin mielelläni huomattavasti pidemmän sijoitushorisontin suomalaisilla säästäjillä kautta linjan. Arkihavaintojen valossa yritysten investointihankkeiden ja strategiakausien hedelmät alkavat kypsyä tyypillisesti kolmessa vuodessa, jos ne ovat koskaan kypsyäkseen. Yhä useamman sijoittajan pitäisikin tähdätä seuraavan kevään suurosingon sijaan yrityksen kilpailukyvyn ja sitä kautta osingonmaksukyvyn pitkän aikavälin asteittaiseen vahvistumiseen, sanoo Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju.

Kestävää kehitystä tukevan liiketoiminnan edistäminen valtion ja kuluttajien vastuulla

38 % vastaajista on sitä mieltä, että kestävää kehitystä tukevan liiketoiminnan edistäminen kuuluu ensisijaisesti valtiolle (tulee asettaa yritysvastuuta edistävää lainsäädäntöä) ja 36 % mielestä kuluttajille (tulee tehdä vastuullisia ostopäätöksiä). 18 % prosenttia on sitä mieltä, että vastuu kuuluu ensisijaisesti suurille pörssiyrityksille. Vain 6 % ajattelee, että vastuussa on osakkeenomistajat ja 1 %:n mielestä pienet yritykset/start upit.

  Vastaajien usko kuluttajien vaikutusmahdollisuuksiin on suuri. Todellisuudessa kuluttajat voivat vaikuttaa jonkin verran esimerkiksi ruoka- ja vaatevalintoihin, mutta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa tai asumisen ja liikenteen valinnoissa kuluttajan tieto ja vaikutusmahdollisuus on rajallinen. Ei ole tarjolla pitkäikäisiä kännyköitä tai tietokoneita, eikä aina uusiutuvaa energiaa tai julkista liikennettä. Yrityksillä on selkeästi suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa ympäristösuoritukseen ja hankintaketjunsa vastuullisuuden toteutumiseen. Kaikkia keinoja tarvitaan, sanoo Aalto New Globalin johtaja, professori Minna Halme.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen tärkein kestävän kehityksen haaste

55 % vastaajista on sitä mieltä, että yritysten tulisi panostaa kestävän kehityksen haasteista ensisijaisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Seuraavaksi tärkeimpinä kohteina nähtiin lapsityövoiman ehkäisy (54 %), työolosuhteet valmistusmaissa (45 %) ja puhtaan veden turvaaminen (43 %).

  Maailma tarvitsee kipeästi kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja. Yrityksille tämä tarve on valtava liiketoimintamahdollisuus. Esimerkiksi uusia teknologioita tai kierto- ja jakamistalousmalleja hyödyntävät yritykset muuttavat jo maailmaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että mainitut kestävän kehityksen haasteet linkittyvät toisiinsa: Ilmastonmuutosta teknologiansa avulla hillitsevien yritysten tulisi lisäksi huolehtia työntekijöidensä työolosuhteista sekä veronmaksusta, jotta liiketoiminta olisi kokonaisuudessaan kestävän kehityksen mukaista, sanoo FIBSin päällikkö Helena Kekki.

KONE nähdään Helsingin pörssin vastuullisimpana yhtiönä

36 % vastaajista uskoo, että kestävää kehitystä edistävät yritykset antavat keskimäärin parempaa tuottoa pitkällä tähtäimellä (naiset 39 %, miehet 34 %). 34 % uskoo vastuullisten sijoitusten tuottavan saman verran. Vain 13 % näkee, että tuotto olisi huonompi (naiset 7 %, miehet 17 %).  

Sijoittajien mielestä KONE on Helsingin pörssin vastuullisin suuryhtiö (17 %). Top 3:een mahtuivat myös Fortum (14 %) ja Elisa (13 %). Nämä kolme yhtiötä saivat selkeästi enemmän ääniä kuin seuraavaksi tulevat Kesko 5 % ja UPM-Kymmene 5 %.

Kyselytulokset julkaistaan SuomiAreenassa

Kyselytutkimuksen tilasivat Nordnet, Aalto New Global ja FIBS. Sen toteutti tutkimusyhtiö SynoInt ajalla 15.–19.6.2018. Kyselyyn vastasi 1 007 18–65-vuotiasta suomalaista. Virhemarginaali on +/-3 %.

Kyselytulokset julkistetaan osana Nordnetin, Aalto New Globalin ja FIBSin yhteistä keskustelutilaisuutta Porin SuomiAreenassa. Avoin keskustelutilaisuus ”Vastuullinen voittaa aina – nämä yritykset muuttavat maailman” järjestetään tiistaina 17.7. klo 11.30–12.30.

Tilaisuudessa keskustelevat Nesteen vastuullisuusasiantuntija Pia Fagerström, Lune Groupin toimitusjohtaja Heli Kurjanen, Sulapac Oy:n toimitusjohtaja Suvi Haimi sekä Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju. Tilaisuuden juontavat kestävän kehityksen professori Minna Halme ja FIBSistä päällikkö Helena Kekki.

Tilaisuutta voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vastuullinenvoittaa tai osoitteessa nordnet.fi/suomiareena.

Lisätietoja antaa:  

Jukka Oksaharju, Nordnet Suomen osakestrategi, 050 376 0589, jukka.oksaharju@nordnet.fi

Sini Suomalainen, New Global -tutkimushanke, vaikuttavuuden asiantuntija, 050 300 1379, sini.suomalainen@aalto.fi

Helena Kekki, FIBS, päällikkö, 050 3451 966, helena.kekki@fibsry.fi