2013-11-29

Lastbilsrotation bland privatsparare

Världens börser fortsatte uppåt även under november månad. Nya kursrekord registrerades bl.a. i New York och på Stockholmsbörsen. Fortsatt fokus på expansiva centralbankers penningpolitik tillsammans med slutfasen av rapportsäsongen har präglat börsen under november.

Handeln bland Nordnets privatkunder sjönk mot föregående månad men höll sig på samma nivå som november föregående år. Detta tyder på en fortsatt, om än något avtagande, optimism till börsen vilket stärks av att säljsidan är något större än köpsidan. I köptoppen återfinns Scania, H&M, Swedbank och Lundin Mining. Bolag med helt skilda verksamheter och riskprofil. Säljsidan domineras av Volvo, Boliden och Ericsson.


– Scania har gått kräftgång på börsen under 2013 och kritiken mot Volkswagens ägarstyrning har varit i skottgluggen. Positivare Europa-statistik tillsammans med en prestigeorder i Tyskland har fått spararna att börja storköpa, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank.

– Att Volvo B toppar spararnas säljlista kan synas inkonsekvent eftersom branschkollegan Scanias aktie är den mest köpta. Men köpen i Volvo B har varit intensiva särskilt efter rapportbesvikelsen. Efter en viss återhämtning har många sparare tagit hem en snabb vinst på nästan fem procent, säger Mårder.

– Hennes & Mauritz B är den aktie som spararna sålt mest av under 2013 men under november har trenden vänt. Positiva försäljningssiffror lockar tydligen spararna mer än de historiskt höga kursrekorden avskräcker och aktien är en av månadens mest köpta, avslutar Mårder. 

Mest nettoköpta aktier Mest nettosålda aktier
Scania B Volvo B
Hennes & Mauritz B Boliden
Swedbank Ericsson B
Lundin Mining Sandvik
Etrion Kinnevik
Lucara Diamond Svenska Handelsbanken A
Ratos B Nokia
Elekta B Lundin Petrolium
Industrivärlden C ABB
TeliaSonera Arcam

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 230 000 svenska konton under november.

För ytterligare information, kontakta:
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
Blogg: http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/ 
Email: gunther.marder@nordnet.se

Nordnet is a Nordic online bank with about 477,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.