2007-05-02

Lavere aktivitet på Oslo Børs for private investorer i april

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det
norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på
199.391transaksjoner i april og handelsvolumet endte på 19,7 mrd. Dette
tilsvarer en nedgang i antall transaksjoner på 31,7% sammenlignet med
april i fjor. I april i fjor var sammenlignbare tall 291.896
transaksjoner og 29,7 mrd. i volum, og i mars i år var antall
transaksjoner 323.978 og volumet var 32,2 mrd.

Internettmeglerne stod for 14,51% av antall transaksjoner og 4,97% av
volumet på Oslo Børs i april. Nordnet er største megler på Oslo Børs i
april med en markedsandel på 9,12% målt i antall transaksjoner.

”Tallene viser en kraftig nedgang i privatpersoners handel i april
sammenlignet med både april i fjor og mars måned i år. Det kan hende at
påskeferien kan forklare noe av nedgangen, men det er ingen tvil om at
privatpersoner har redusert sin aktivitet til tross for at Oslo Børs
tester nye toppnivåer”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet
Norge.

DNO og Marine Harvest mest populære i april

DNO og Marine Harvest var de mest populære enkeltaksjene i april med
henholdsvis 20.447 og 12.503 transaksjoner. De ti mest populære aksjene
i april blant privatinvestorer var DNO, Marine Harvest, REC, Golden
Ocean Group, CanArgo, Int. Gold Exploration, Yara, Aker Kværner, Crew
Gold Corporation og Blom. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall
transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett i april.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47
92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Apr-07
Nordnet 195 457 234 180 163 481 170 199 213 918 125 287
Netfonds 84 718 101 397 70 137 70 930 96 746 57 206
Skandiabanken 32 403 38 052 22 181 22 209 29 010 16 898

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Apr-07
Nordnet 13,82% 13,86% 12,47% 11,50% 10,90% 9,12%
Netfonds 5,99% 6,00% 5,35% 4,79% 4,93% 4,16%
Skandiabanken 2,29% 2,25% 1,69% 1,50% 1,48% 1,23%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Apr-
Aug-06 Sep-06 Okt-06 Nov-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 07
Nordnet 13,24% 12,72% 11,87% 11,64% 10,91% 11,52% 10,79% 10,37% 9,12%
Netfonds 5,63% 5,24% 4,87% 4,82% 4,68% 5,22% 4,84% 4,71% 4,16%
Skandiabanken 1,82% 1,59% 1,41% 1,51% 1,60% 1,53% 1,54% 1,36% 1,23%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Aug- Sep- Okt- Nov- Des-
06 06 06 06 06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07
Nordnet 4,33% 4,05% 3,80% 4,06% 3,54% 3,78% 3,71% 3,79% 3,15%
Netfonds 2,05% 1,84% 1,72% 1,77% 1,54% 1,76% 1,83% 1,94% 1,55%
Skandiabanken 0,39% 0,32% 0,26% 0,31% 0,33% 0,29% 0,35% 0,32% 0,27%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner april
1 DNO 20 447
2 Marine Harvest 12 503
3 REC 6 618
4 Golden Ocean Group 6 539
5 CanArgo 6 356
6 Int. Gold Exploration 6 095
7 Yara 5 263
8 Aker Kværner 4 641
9 Crew Gold Corporation 4 518
10 Blom 4 100

Filer