2012-08-02

Lister oss tilbake i aksjefond

For første gang siden mars kjøper de private sparerne mer aksjefond enn de selger, viser statistikk fra Nordnet Bank. - En positiv utvikling i aksjemarkedet i juli har medført at de private sparerne nå lister seg inn i aksjefond igjen, sier Spareøkonom Sissel Olsvik Vammervold.


Risikoappetitten blant de private fondssparerne har økt noe den siste måneden. Selv om det fortsatt er rentefond som kjøpes mest, viser statistikken at de private fondssparerne er litt mer positive til aksjefond igjen. Oslo Børs har hatt en pen oppgang i juli og det har medført at mange har tatt gevinst i norske aksjefond og kjøpt fond med eksponering mot biotekbransjen og fremvoksende markeder i stedet.

– Nordmenn har naturlig nok mest norske aksjefond i sine porteføljer. Det norske markedet har vært turbulent i lang tid nå og de private sparerne har benyttet oppgangen til å ta gevinst og spre aksjeeksponeringen på flere markeder enn Norge, sier Sissel Olsvik Vammervold i Nordnet.

Det ble nettokjøpt fond for 19,4 millioner i juli. Omsetningen er naturligvis lavere enn ellers i året, men likevel betydelig høyere enn samme periode de siste to årene, viser statistikken.

– Etter å ha vært gjennom flere stormfulle år, ser det ut som at fondssparerne nå er mer på ballen og har et enda mer aktivt forhold til sparepengene sine enn de har hatt tidligere. Den relativt sett høye aktiviteten nå i ferietiden er en indikasjon på det, sier Sissel Olsvik Vammervold.

Spareøkonomen er positiv til at flere nå ser ut til å følge mer med på sparingen sin enn tidligere.

– At flere får interesse for å gjøre mest mulig ut av sparepengene sine er en utvikling i riktig retning. Når man følger mer med kommer man inn i en god spiral ved at man får mer kunnskap, noe som vil føre til at man også får bedre avkastning, påpeker Sissel Olsvik Vammervold.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1. DNB Obligasjon I 1. Holberg Kreditt
2. KLP Obligasjon Global II 2. Holberg Norge
3. Franklin Biotech Discovery 3. Alfred Berg Høyrente
4. Holberg Likviditet 4. Delphi Norge
5. UBS Equity Fund – Biotech  5. Odin Offshore
6. Danske Fund Global Emerging Markets Small Cap 6. Alfred Berg Aktiv
7. HSBC Global Emerging Markets Bond A 7. Skagen Global
8. Danske Fund Global Emerging Markets 8. DNB SMB
9. Fidelity Singapore Fund 9. Alfred Berg Obligasjon 1-3
10. Aberdeen Asia Smaller Companies 10. East Capital Russland

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 50.000 kunder i Norge for juli måned.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Nordnet Norge,

Tlf dir: +47 23 33 30 12, Mob: +47 907 82 282,
sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Pressebilder: http://org.nordnet.se/en/news/newsroom/images/press-images


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 430,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer

Bilder