2008-01-02

Lugnare avslutning på ett turbulent år

Under december var aktiviteten hos Nordnets kunder något lugnare än under november då fler avslut än någonsin gjordes. På samtliga Nordnets marknader gjorde kunderna 681 744 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 34 087 avslut per börsdag.

”Efter turbulensen under hösten blev december en månad med lägre aktivitet. Tittar man på enskilda marknader så har Finland ökat med 96 procent sedan december 2006 vilket givetvis är mycket glädjande”, säger Elisabeth Hansson, vik informationschef på Nordnet.

”Vi har sett de stora bolagens aktier öka i betydelse medan många har sålt av småbolag. Innehaven i råvaru- och oljebolag minskade medan de ökade i storbolag som Sandvik, Volvo, H&M och ABB”, säger Elisabeth Hansson.

Nordnet dec årl nov okt jul-sep apr-jun jan-mar dec-06
för-
ändr
Sverige 288165 -3% 392103 341919 852231 833600 1110714 296544
Norge 173619 20% 251686 212302 601656 469157 648809 178707
Danmark 92522 -10% 136488 118210 341769 308084 357235 119966
Finland 56593 96% 81864 68593 181148 132296 134303 31129
Tyskland 64037 8% 109552 88935 282692 263639 283345 73314
Luxemburg 6808 -21% 10244 10542 31020 29015 36782 10197
Totalt 681744 6% 981937 840501 2290516 2035791 2571188 709857

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag i december 34 087
Snitt per börsdag i november 44 634
Snitt per börsdag i oktober 36 544
Snitt per börsdag i september 34 537
Snitt per börsdag i augusti 39 827
Snitt per börsdag i juli 31 080
Snitt per börsdag i juni 32 840
Snitt per börsdag i maj 34 509
Snitt per börsdag i april 31 074
Snitt per börsdag i mars 38 042
Snitt per börsdag i februari 43 879
Snitt per börsdag i januari 38 941
Snitt per börsdag i december 2006 32 119

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

För ytterligare information kontakta: Elisabeth Hansson, vik Informationschef, +46 8-506 330 30,
+46 70 558 25 89, elisabeth.hansson@nordnet.se

Filer