2007-09-18

Massiv uppslutning bakom återinförande av flytträtten

Över 90 procent av remissinstanserna är positiva till ett återinförande av flytträtten. Det visar den första sammanställningen av remissyttranden om regeringens ”Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring”, som gjorts av Nordnet.

– Det är en förstklassig upplevelse att så konkret få se att den så kallade flytträtten, pensionsspararnas rätt att själva få välja och byta pensionsförvaltare, har så starkt stöd. En massiv majoritet av remissinstanserna har nu gett regeringen det stöd som krävs för att återinföra flytträtten för de pensionsförsäkringar som tecknats från 1 januari 2006 och framåt. Ett steg i rätt riktning mot att befria svenska folkets pensioner, säger Oscar Lindvall, VD för Nordnet Pension.

Tunga remissinstanser som Finansinspektionen och Företagarna tillstyrker att flytträtten återinförs. Landsorganisationen (LO) framförde att allt annat än flytträtt även för gammalt pensionssparande får oacceptabla konsekvenser för Avtalspensionen SAF-LO. Vidare trycker LO på att de svenska pensionsspararna ska ges möjlighet att välja bra och konkurrenskraftiga alternativ, som på sikt ger en hög avkastning och därmed högre pensioner.

– Jag kan bara hålla med de tunga remissinstanserna. Nu måste regeringen prioritera flytträttsfrågan. Sveriges pensionssparare behöver en reform som ger total flytträtt för allt pensionssparande. Det handlar om att befria och införa valfrihet för de ca 1 800 miljarder kronor i pensionssparande som idag är inlåsta och som inte omfattas av regeringens nuvarande förslag om flytträtt. Få reformer skulle ha en så stor positiv effekt på privat- och samhällsekonomin som att införa flytträtt för alla pensionsförsäkringar, säger Oscar Lindvall.

Filer